Zásady ochrany osobních údajů

Poslední změny: listopad 2021

1              Kdo jsme

1.1          Voxy, Inc. (Voxymy) vás vítá na www.Voxy.com a všech ostatních platformách, programech nebo mobilních aplikacích nabízených společností Voxy, Inc (dále jen „Stránky“). Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jakým způsobem společnost Voxy přijímá a shromažďuje informace o vás prostřednictvím Stránek a při uzavírání smluv s firemními zákazníky nebo při poskytování služeb v oblasti výuky angličtiny koncovým uživatelům (dále jen „Služby“) a prostřednictvím společnosti Voxy, včetně offline výuky a používání a sdílení vašich osobních údajů.

1.2          Voxy se zavazuje chránit vaše soukromí. Chceme s vámi udržovat transparentní vztah a informovat vás o tom, jakým způsobem sbíráme a bezpečně zpracováváme s osobními údaji, které nám můžete poskytnout. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

1.3          V těchto Zásadách ochrany osobních údajů odkazujeme na zaměstnance firemních zákazníků, s nimiž jsme v souvislosti s firemní smlouvou v kontaktu, jako Kontakty B2B, a na jednotlivce, kteří využívají naše služby nebo přistupují na web, jako Uživatelé. Pokud není uvedeno jinak, všechny části těchto Zásad ochrany osobních údajů se vztahují na Kontakty B2B a Uživatele.

1.4          Tyto Zásady ochrany osobních údajů existují v angličtině a v dalších překladech. V případě nesrovnalostí mezi verzemi bude mít přednost anglická verze.

1.5          Tyto Zásady ochrany osobních údajů pokrývají naše používání vašich osobních údajů ve chvíli:

1.5.1      když vy (nebo váš zaměstnavatel) poptáváte a/nebo s námi uzavíráte firemní smlouvu o Službách, pokud jste Kontakt B2B;

1.5.2      když si u nás vytvoříte účet a používáte naše Stránky a Služby jako Uživatel;

1.5.3      když se s námi spojíte, a to prostřednictvím kontaktního formuláře na našich Stránkách, e-mailem, přes sociální sítě nebo po telefonu (pokud jste Kontakt B2B nebo Uživatel);

1.5.4      když nám (společnosti Voxy) poskytnete osobní údaje offline. Voxy také může poskytnout tištěné kopie těchto Zásad ochrany osobních údajů pro případy, kdy jsou informace předány formou offline; a dále

1.5.5      sbíráme osobní údaje skrze soubory cookie a podobné technologie získané ve chvíli, kdy si prohlížíte Stránky.

1.6          Podívejte se také na:

1.6.1      Vaše Podmínky použití (pokud jste Uživatel) pro informace týkající se smluvního vztahu mezi vámi a námi v souvislosti s vaším použitím našich Služeb a/nebo Stránek;

1.6.2      Vaši firemní smlouvu (pokud jste Kontakt B2B) pro informace týkající se smluvního vztahu mezi naším firemním zákazníkem a Voxy v souvislosti se Službami; a dále

1.6.3      Naše Zásady používání souborů cookie pro informace týkající se používání souborů cookie a podobných technologií na těchto Stránkách.

2              Jaké informace shromažďujeme a jak nakládáme s osobními údaji

2.1          Vaše osobní údaje budeme shromažďovat a používat ve chvíli, když se nás zeptáte na firemní smlouvu a/nebo ji s námi uzavřete, vytvoříte si u nás účet a použijete naše Stránky a Služby, a když se s námi spojíte, a to i prostřednictvím našeho kontaktního formuláře na Stránkách, e-mailem, přes sociální sítě nebo telefonicky, a ze souborů cookie, jak je popsáno v Zásadách používání souborů cookie.

2.2          Pokud jste Uživatel, společnosti Voxy mohou být poskytnuty vaše osobní údaje také našimi firemními zákazníky, když se přihlásí k našim Službám (nebo mohou být poskytnuty osobní údaje našimi partnery), za účelem registrace účtu a užívání našich Služeb. Naši firemní zákazníci a partneři s námi budou sdílet vaše osobní údaje pouze v případě, že vás o tomto sdílení údajů dříve informovali (např. vás bude informovat váš zaměstnavatel o tom, že s námi bude sdílet určité osobní údaje (jako je jméno, e-mailová adresa, pozice), abyste se mohli zaregistrovat k využívání Služeb).

2.3          Níže uvedená tabulka uvádí, jakým způsobem shromažďujeme vaše osobní údaje, typy osobních údajů a jak je s těmito údaji zacházeno.

 Jaké osobní údaje shromažďujemeJak používáme vaše osobní údaje

1.

Pokud jste Kontakt B2B, budeme zpracovávat vaše údaje, která nám poskytnete při informování se nebo žádosti o registraci jako firemní zákazník včetně:

●        Jméno;

●        Kontaktních údajů (včetně e-mailové adresy a telefonního čísla);

●        Pracovní pozice; a dále

●        Jméno vašeho zaměstnavatele.

Voxy použije tyto osobní údaje k:

●        Reagování na dotazy a další požadavky;

●        Jednání o smlouvě;

●        Správě a administrativě smlouvy, včetně platby, fakturace a vrácení peněz.

●        Správě jakýchkoliv problémů zákazníka, které vzniknou v průběhu platnosti smlouvy;

●        Komunikaci s vámi ohledně správy a administrativy kontaktu s naším firemním zákazníkem;

●        Zajištění, že naši firemní zákazníci jsou skuteční, a zabránění podvodům; a dále

●        Zasílání marketingových zpráv.

2.

Pokud jste Uživatel, budeme zpracovávat vaše osobní údaje, které nám poskytnete při registraci účtu na našich Stránkách a během integrace jako Uživatel. Toto zahrnuje:

●        Jméno;

●        E-mailovou adresu;

●        Telefonní číslo;

●        Heslo k účtu;

●        Věk;

●        Vaši zemi pobytu;

●        Zkušenosti s anglickým jazykem a aktuální znalosti/úroveň;

●        Osobní cíle (např. používání anglického jazyka v práci, každodenní život, přípravu na zkoušky) za účelem personalizace obsahu lekce;

●        Preference a zájmy (s cílem návrhu obsahu lekcí) (např. umění, zábava, jídlo, životní styl, sporty).

 

Voxy použije tyto informace k:

●        Poskytnutí našich Stránek a Služeb, jejich správě a administraci;

●        Ověření, že máte oprávněný přístup k našim Službám na základě smlouvy s firemním zákazníkem;

●        Analýze demografických údajů a zájmů našich Uživatelů;

●        Naplnění našich smluvních povinností vůči vám;

●        K zajištění toho, že naši Uživatelé jsou skuteční, a k předejití podvodů;

●        Umožnění vzájemné komunikace Uživatelů prostřednictvím Stránek;

●        Zasílání marketingových zpráv (pouze pokud s tím budete souhlasit);

●        Informování o jakýchkoliv změnách na našich Stránkách, jako jsou vylepšení nebo změny Služeb, které mohou ovlivnit naše Služby;

●        Upozornění na nové funkce, lekce, podmínky, Služby, obsah nebo aktivity.

●        Sledování a analyzování informací týkajících se vašich preferencí procházení a prohlížení Stránek; a dále

●        Vytvoření pro vás více relevantních a personalizovaných Stránek a Služeb tím, že obsah a lekce na těchto Stránkách budou pro vás a vaše zájmy relevantnější a podpoří aktivitu, účast na lekcích a používání Služeb.

 

3.

Pokud jste Uživatel, shromažďujeme osobní údaje ve chvíli, kdy využíváte našich Služeb, a to včetně:

●        Pokrok v kurzech a školení, výsledky testů;

●        Dny a časy, kdy si rezervujete, navštěvujete a přihlašujete se ke školením a lekcím a které jste si zarezervovali a zúčastnili jste se jich; a dále

●        Fotografie a videa z vaší účasti na lekci, včetně vašeho jména a uživatelského jména, pokud jsou viditelné při účasti na lekci.

 

Voxy použije tyto osobní údaje k:

●        Poskytování našich Služeb, včetně přístupu k lekcím, testům, výsledkům a certifikacím;

●        Umožnění vzájemné komunikace Uživatelů prostřednictvím Stránek;

●        Poskytování zpráv o docházce zaměstnanců nebo studentů (včetně jejich jmen) a využívání Služeb našimi firemními zákazníky pomocí odkazu na firemní zákaznické účty a související přístupové kódy;

●        Správě a vývoji naší Stránky a Služeb;

●        Monitorování dodržování a vymáhání Podmínek použití; a dále

●        Používání fotografií a videí pro interní a externí propagační účely (např. na naší webové stránce nebo sociálních sítích). Pokud to vyžadují příslušné zákony, souhlas s takovým použitím fotografií a/nebo videí budeme vyžadovat.

 

4.

Informace, které s námi sdílíte, ať už prostřednictvím naší Stránky (včetně kontaktního formuláře nebo vyžádáním ukázky), e-mailu, přes telefon, sociální sítě, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, včetně:

●        Vašich kontaktních údajů (jméno, e-mailová adresa, adresa bydliště, telefonní číslo a uživatelské jméno na sociálních sítích); a dále

●        Detailů z komunikace s námi; detailů ze zpráv od nás pro vás.

 

Voxy použije tyto osobní údaje k:

●        Reagování na dotazy ohledně našich Služeb;

●        Zodpovězení jakýchkoliv otázek, problémů nebo jiných záležitostí;

●        Monitorování komunikace za účelem zajištění kvality a výuky;

●        Rozvoj nových Služeb; a dále

●        Zlepšení našich Služeb.

 

5.

Když se přihlásíte k odběru našich marketingových e-mailů a novinek , ať už online, nebo offline, včetně:

·         Vašich kontaktních údajů (jméno, e-mailová adresa, adresa bydliště).

Voxy použije tyto osobní údaje k:

·         Zaslání marketingových e-mailů týkajících se našich produktů a Služeb za účelem zaslání personalizovaného obsahu v těchto marketingových zprávách.

6.

Osobní údaje, které shromažďujeme podle vašeho používání Stránek, včetně:

●        statistik užívání;

●        historie prohlížení;

●        názvu domény vašeho poskytovatele internetových služeb;

●        informací o zařízení, jako je operační systém, prohlížeč a jeho verze, země/oblast/město zařízení, jedinečné identifikátory zařízení, mobilní síť;

●        údajů o návštěvnosti;

●        statistik weblogů;

●        nastavení hardwaru a prohlížeče;

●        požadavků na Stránky;

●        požadavků, které zadáte vy;

●        navštívených stránek a lekcí, kterých se účastníte; a dále

●        IP adresy.

Další informace o používání souborů cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Voxy použije tyto osobní údaje k:

●        analýze používání webových stránek, jako jsou navštívené stránky a počet návštěvníků;

●        monitorování a analýze účasti na lekcích skrze naše Stránky;

●        provozování naší Stránky;

●        vylepšení naší Stránky, jejího obsahu, produktů a Služeb;

●        poskytování a přizpůsobení naší Stránky technickým možnostem zařízení našich Uživatelů;

●        určení problémů na Stránce a zkušenosti Uživatelů; a dále

●        monitorování a analýze způsobu, jakým je naše Stránka používána.

 

Pokud jsou k uzavření smlouvy s vámi nebo pro poskytování jiných Služeb nutné osobní údaje, nemusíme být schopni smlouvu uzavřít nebo poskytovat Služby, pokud nám nedodáte požadované osobní údaje. V takovém případě vás budeme informovat.

Společnost Voxy může automaticky přijímat a shromažďovat neosobní informace do protokolů našich serverů z vašeho prohlížeče a také prostřednictvím dalších analýz Stránek.

3              Náš právní základ pro nakládání s vašimi osobními údaji

3.1          Při používání vašich osobních údajů se opíráme o následující články podle zákona o ochraně osobních údajů (v případě potřeby):

3.1.1      Souhlas: udělili jste souhlas se zpracováním;

3.1.2      Plnění smlouvy: je to nezbytné pro plnění a dodržování vaší smlouvy s námi nebo pro provedení kroků před uzavřením této smlouvy;

3.1.3      Zákonná nebo regulační povinnost: potřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom splnili zákonnou nebo regulační povinnost; nebo

3.1.4      Oprávněné zájmy: je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy (nebo zájmy třetích stran). Podívejte se prosím níže na sekci Kdy máme oprávněný zájem tak činit? pro více informací.

3.2          Berte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat bez vašeho vědomí či souhlasu, v souladu s výše uvedenými pravidly, pokud je to ze zákona vyžadováno nebo povoleno.

4              Kdy máme oprávněný zájem tak činit?

4.1          Vaše osobní údaje můžeme použít, pokud je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy (nebo zájmy třetích stran). To zahrnuje případy, kdy je použití vašich osobních údajů nezbytné pro:

4.1.1      Zajištění efektivní administrativy a správy našich Stránek;

4.1.2      Správu našich operací a podnikání efektivním způsobem;

4.1.3      Správu a administrativu našich Služeb, Stránek, obsahu, aktivit a ujednání firemních zákazníků;

4.1.4      Poskytování a správu uživatelských účtů na našich Stránkách;

4.1.5      Pochopení způsobu, jakým jednotlivci naše Stránky a Služby používají;

4.1.6      Porozumění a zodpovězení otázek, stížností a zpětné vazby;

4.1.7      Zkoumání a analýzu našich Služeb, Uživatelů a toho, co chtějí naši firemní zákazníci;

4.1.8      Zasílání marketingových zpráv našim Kontaktům B2B a Uživatelům;

4.1.9      Zlepšení a vývoj našich Služeb;

4.1.10    Udržení veřejného profilu;

4.1.11    Přenos osobních údajů v souvislosti se skutečným nebo plánovaným prodejem, převodem nebo reorganizací celého našeho podnikání nebo jeho části a akvizice podniku;

4.1.12    Zajištění zabezpečení sítě a informací; a dále

4.1.13    Prosazení našich zákonných práv a správu veškerých sporů a právních nároků a příjem právní nebo jiné odborné rady.

5              Právní požadavky

5.1          Vaše osobní údaje mohou být zpracovány, pokud je to nutné na základě přiměřené žádosti donucovacího nebo regulačního orgánu či agentury nebo při obhajobě právního nároku. Nebudeme odstraňovat osobní údaje, pokud jsou důležité pro právní vyšetřování nebo spor. Budou nadále uchovány do té doby, než se spory plně vyřeší.

6              Kde budou vaše údaje shromažďovány

6.1          Osobní údaje shromážděné společností Voxy budou uloženy a zpracovány ve Spojených státech v souladu s právními předpisy Spojených států. Pokud poskytnete osobní údaje společnosti Voxy přímo online anebo offline (např. při registraci účtu, pokud jste Uživatel), potvrzujete, že poskytujete své osobní údaje společnosti Voxy ve Spojených státech.

6.2          V závislosti na poloze Kontaktu B2B či Uživatele mohou přenosy dat zahrnovat přenos osobních údajů mimo polohu Kontaktu B2B či Uživatele.

6.3          Pokud se nacházíte ve Spojeném království nebo Evropském hospodářském prostoru, můžeme vaše osobní údaje přenášet do míst mimo Spojené království a Evropský hospodářský prostor. Abychom však zajistili ochranu vašich osobních údajů v souladu s právními předpisy EU a Spojeného království o ochraně osobních údajů, budeme údaje přenášet mimo Spojené království a Evropský hospodářský prostor pouze tam, kde jsou zavedena příslušná ochranná opatření vyžadovaná příslušnými zákony o ochraně údajů. To zahrnuje státy, ve kterých Evropská komise považuje jurisdikci za adekvátní, nebo pokud neexistuje rozhodnutí o adekvátnosti, existují zde standardní smluvní doložky. Pro více informací o konkrétních bezpečnostních opatřeních aplikovaných při přenosu osobních údajů nás kontaktujte na adrese datacontroller@voxy.com.

7              Práva Uživatelů

7.1          Uživatelé mohou uplatňovat určitá práva týkající se svých osobních údajů podle příslušných zákonů o ochraně údajů. Uživatelé mají zejména následující práva:

7.1.1      Souhlas kdykoliv odvolat. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste dříve udělili.

7.1.2      Podat námitku proti zpracování osobních údajů. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud je zpracování prováděno na jiném právním základě, než je souhlas.

7.1.3      Přístup k osobním údajům. Právo zjistit, zda jsou osobní údaje zpracovávány, získat informace o konkrétních aspektech zpracování a získat kopii zpracovávaných osobních údajů.

7.1.4      Ověření a hledání nápravy. Právo ověřit správnost osobních údajů a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu.

7.1.5      Omezit zpracovávání osobních údajů. Právo omezit zpracování osobních údajů za určitých okolností.

7.1.6      Smazat osobní údaje nebo je jinak odstranit. Právo na odstranění osobních údajů za určitých okolností.

7.1.7      Přenos. Právo přijímat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a pokud je to technicky proveditelné, nechat je bez jakýchkoliv překážek předat jinému správci. Toto ustanovení je možné v případě, že jsou osobní údaje zpracovávány automatizovanými prostředky a že toto zpracování je založeno na souhlasu a na smlouvě, jejíž součástí je Uživatel, nebo na závazcích vzniklých před uzavřením smlouvy.

7.1.8      Podat stížnost. Máte také právo podat stížnost u dozorového nebo regulačního orgánu. Zejména pokud jste rezidentem EHP nebo Spojeného království, můžete podat stížnost u dozorového úřadu ve Spojeném království nebo v členském státě Evropské unie, ve kterém máte trvalý pobyt, kde pracujete nebo kde došlo k údajnému porušení právních předpisů o ochraně údajů.

7.2          Pokud byste chtěli uplatnit některé z výše uvedených práv, kontaktujte nás na adrese datacontroller@voxy.com.

8              Uchovávání osobních údajů

8.1          Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány tak dlouho, jak vyžaduje účel, pro který byly shromážděny. Proto:

8.1.1      Osobní údaje shromážděné pro účely související s plněním smlouvy budou uchovávány, dokud nebude taková smlouva naplněna, a po příslušnou zákonnou dobu po skončení této smlouvy.

8.1.2      Osobní údaje shromážděné za účely oprávněných zájmů budou uchovávány tak dlouho, jak je potřeba ke splnění těchto účelů. Uživatelé mohou najít konkrétní informace týkající se oprávněných zájmů sledovaných vlastníkem v příslušných částech těchto Zásad ochrany osobních údajů.

8.2          Kritéria, podle kterých určujeme dobu uchování, jsou následující:

8.2.1      doba, po kterou jste Uživatelem Stránek a Služeb;

8.2.2      doba trvání vaší smlouvy s námi;

8.2.3      zda existují smluvní nebo zákonné povinnosti, které vyžadují, abychom údaje po určitou dobu uchovávali;

8.2.4      zda existuje trvalý právní nárok, který se týká vašeho vztahu s námi; a dále

8.2.5      zda jakýkoliv aplikovatelný zákon, statut nebo předpis umožňuje konkrétní dobu uchování.

8.3          Osobní údaje můžeme použít ke generování agregovaných a anonymizovaných informací, které nám pomohou při plánování, vývoji a zlepšování produktů a Služeb. Tyto informace přestanou být osobními údaji, jakmile budou anonymizovány a agregovány, a mohou být uchovávány déle, než jsou výše uvedená období uchovávání.

9              Přímý marketing

9.1          Pokud jste Kontakt B2B, společnost Voxy vám může zaslat e-mailem přímý marketing (v souvislosti s marketingem cíleným na vašeho zaměstnavatele). Kontakty B2B mohou kdykoliv zrušit odběr těchto sdělení.

9.2          Pokud jste Uživatel, společnost Voxy vám může zaslat přímý marketing ve chvíli, kdy jste dali svolení:

9.2.1      k marketingu týkajícího se produktů a Služeb Voxy; a/nebo

9.2.2      k marketingu souvisejícího s konkrétními produkty či službami třetí strany, které vás mohou zajímat.

9.3          Pokud si nepřejete, abychom používali vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat kontaktováním support@voxy.com. Berte prosím na vědomí, že vyřízení takové žádosti může trvat až deset (10) dní.

9.4          Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete nedat své svolení k přímému marketingu nebo odvoláte svůj souhlas s přímým marketingem, budeme s vámi stále komunikovat v souvislosti s jakoukoli smlouvou, kterou s námi máte, a dalšími zprávami souvisejícími se Službami. Například zprávy týkající se odstávky Služeb nebo potvrzení rezervací lekcí a komunikace týkající se vaší smlouvy s námi nebo zprávy týkající se aktivace, resetování hesla a přístupu k přihlášení. Není možné se odhlásit od odběru komunikačních zpráv týkajících se vašeho vztahu s Voxy, Stránek, obsahu, Služeb nebo technických informací o Stránkách.

10           Informace sdílené s třetími stranami

10.1        Vaše osobní údaje budou zpracovány našimi zaměstnanci a dodavateli.

10.2        Za určitých okolností budeme také vaše osobní údaje předávat třetím stranám. Tyto zahrnují:

10.2.1    Skupinové společnosti – abychom mohli poskytovat nejlepší služby v celé naší skupině. Vaše osobní údaje sdílíme také v rámci naší skupiny pro účely prognóz řízení a finančního plánování – v tomto případě se obecně jedná o agregované údaje, kde není možné identifikovat konkrétní osobu.

10.2.2    Firemní zákazníci – Společnost Voxy bude sdílet vaše osobní údaje, včetně jména a podrobností o absolvovaných lekcích a dokončených certifikacích, s firemním zákazníkem, který vám umožnil váš účet. Jedná se o firemního zákazníka, jehož aktivační kód jste použili při registraci účtu na našich Stránkách k používání našich Služeb a obecně je to váš zaměstnavatel, univerzita nebo jiná vzdělávací instituce, kterou navštěvujete. Informace sdílené s firemními zákazníky zahrnují informace o tom, kolik Uživatelů se zaregistrovalo k našim Službám na firemním účtu, a využití/aktivitě těchto Uživatelů. Firemní zákazníci (např. váš zaměstnavatel nebo vaše univerzita) je nezávislý správce údajů – podrobnosti o tom, jak mohou používat a zpracovávat vaše osobní údaje, najdete v příslušných Zásadách ochrany osobních údajů daného firemního zákazníka;

10.2.3    Partneři kanálu – Společnost Voxy bude sdílet vaše osobní údaje s příslušným partnerem kanálu. Naši partneři kanálu jednají jako zprostředkovatelé s některými našimi firemními zákazníky. Osobní údaje sdílíme s příslušnými partnery kanálu, aby mohli spravovat dohodu s konkrétním firemním zákazníkem. To zahrnuje vaše osobní údaje shromážděné pomocí používání Stránek a Služeb.

10.2.4    Poskytovatelé služeb – Třetí strany mohou zpracovávat vaše osobní údaje dle našich pokynů. Mezi ně patří dodavatelé IT (včetně hostingu webových stránek, poskytovatelů softwaru a aplikací), poskytovatelé cloudového hostingu, plnění objednávek, zpracování plateb, zákaznická podpora, poskytovatelé analytiky dat, dluhové agentury, profesionální poradci, marketingové agentury, poskytovatelé databází, specialisté na zálohování a obnovu po havárii a poskytovatelé e-mailové schránky.

Naši dodavatelé a poskytovatelé služeb budou muset při zpracování vašich osobních údajů splňovat příslušné standardy pro zpracování informací a zabezpečení. Informace, které jim poskytneme, včetně vašich údajů, budou zpracovány pouze v souvislosti s výkonem jejich funkce. Nemají povolení používat vaše informace k jiným účelům než k těm, které jsou uvedeny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

V tabulce níže najdete podrobnosti o některých našich klíčových poskytovatelích služeb.

Dílčí zpracovatelé Voxy
Třetí strana / Prodejce služebÚčelZemě
AWS AmazonHosting, síťové služby pro doručování obsahuUSA
LogglyCentralizované protokolováníUSA
MarketoPoskytovatel e-mailových služebUSA
BluejeansVideo konferenceUSA
Pendo.ioPoskytovatel analytických služeb třetích stranUSA
GooglePoskytovatel analytických služeb třetích stran, poskytovatel e-mailových služebUSA
DatadogCentralizované protokolování, monitoringUSA
OktaOvěřováníUSA
SpeechAceRozpoznávání řečiUSA
WistiaSíťové služby pro doručování obsahuUSA
ZendeskChat a servis pro zákaznickou podporuUSA
JobHomeZákaznická podporaBrazílie
SupportYourAppZákaznická podporaUkrajina

10.3        Vaše osobní údaje mohou být v určitých situacích předávány jiným organizacím třetích stran, například:

10.3.1    Pokud nastane situace, kdy jednáme o prodeji nebo převodu části nebo celého našeho podnikání – informace mohou být převedeny na potenciálního kupce za vhodných podmínek důvěrnosti;

10.3.2    Pokud naše společnost projde reorganizací či bude prodána, nebo v případě fúze, společného podnikání, postoupení, převodu nebo vyřazení veškeré nebo jakékoliv podnikatelské činnosti společnosti Voxy (včetně úpadku nebo podobnému řízení), informace mohou být převedeny na kupujícího, který vám může nadále poskytovat služby;

10.3.3    Pokud jsme nuceni ze zákona nebo jakýmkoliv jiným regulačním kodexem, který dodržujeme, nebo pokud nás o to požádá jakýkoli veřejný nebo regulační úřad – například policie, např. za účelem ochrany před podvodem a minimalizaci úvěrového rizika;

10.3.4    V reakci na předvolání, právní řád nebo oficiální žádost, pokud se domníváme, že jste jednali v rozporu s naší vzájemnou smlouvou, vyšetřování, prevence nebo přijímání opatření týkajících se podezřelých nezákonných činností, podvodů nebo potenciálních hrozeb, nebo ve chvíli, kdy se domníváme, že taková činnost může chránit vaši bezpečnost nebo bezpečnost společnosti Voxy a dalších, nebo jak je dále povoleno či vyžadováno zákonem; nebo

10.3.5    Pokud uplatňujeme nebo hájíme právní nárok, mohou být vaše údaje přeneseny podle potřeby v souvislosti s obhajobou takového nároku.

10.4        Vaše osobní údaje mohou být sdíleny, pokud budou anonymní a agregované, protože za takových okolností přestanou být tyto informace osobními údaji. Můžeme například převzít identifikovatelné informace, anonymizovat je a sdílet je v neidentifikovatelné nebo agregované formě s inzerenty, obchodními partnery a/nebo třetími stranami, abychom mohli analyzovat používání Stránek, poskytovat Služby na našem webu nebo na jiných webech, zlepšovat naše Služby, zlepšovat naše uživatelské prostředí a dále pro podobné účely. Nebudeme tyto údaje znovu identifikovat a požádáme naše smluvní partnery, aby souhlasili s uchováváním údajů v jejich neidentifikované podobě.

11           Děti

11.1        Tyto Stránky nejsou určeny pro děti mladší 15 let a společnost Voxy vědomě neshromažďuje údaje o dětech mladších 15 let ani na Stránkách ani offline. Pokud je vám méně než 15 let, nesmíte používat naše Služby, registrovat se k odběru e-mailů nebo přímého marketingu ani jinak zasílat společnosti Voxy žádné osobní údaje. Pokud poskytnete společnosti Voxy informace prostřednictvím Stránek, prohlašujete, že je vám 15 nebo více let.

11.2        Pokud je vám mezi 15 a 17 lety, při návštěvě, procházení, používání nebo odesílání osobních údajů na Stránky prohlašujete, že k tomu máte povolení svého rodiče nebo zákonného zástupce a tento souhlasí s těmito Zásadami vaším jménem. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a domníváte se, že společnost Voxy mohla neúmyslně shromáždit osobní údaje o vašem dítěti, neprodleně to oznamte společnosti Voxy zasláním zprávy s podrobnostmi o vašem přesvědčení a žádosti na: Voxy, Inc. 64 Bleecker St. #241, New York, NY 10012-2410 nebo support@voxy.com.

12           Ochrana osobních údajů

12.1        Společnost Voxy používá přiměřená administrativní, fyzická a elektronická bezpečnostní opatření k ochraně před ztrátou, zneužitím a změnou osobních údajů. Žádný přenos údajů po internetu není možné zaručit jako zcela bezpečný. Je možné, že třetí strany, které nejsou pod kontrolou společnosti Voxy, můžou zachycovat nebo přistupovat k přenosům údajů nebo k soukromým konverzacím nezákonným způsobem. Snažíme se chránit osobní údaje, ale společnost Vox ani naši poskytovatelé služeb nemohou zajistit ani jinak zaručit bezpečnost jakékoliv informace, kterou nám přes internet poskytnete. Jakýkoliv takový přenos je na vaše vlastní riziko.

13           Aktualizace vašich údajů

13.1        Za aktuálnost svých údajů zodpovídáte vy. Své údaje můžete aktualizovat kontaktováním: support@voxy.com nebo úpravou přímo ve vašem účtu. Ke zpracování veškerých změn, které provedete, vynaložíme přiměřené úsilí; ovšem za předpokladu, že žádosti o odstranění informací podléhají interním zásadám společnosti Voxy týkajícím se výkazů, zpracování a uchování a všem příslušným zákonným povinnostem.

14           Odkazy

14.1        Můžete mít možnost přejít na odkazy z těchto Stránek na další weby, které by vás mohly zajímat. Společnost Voxy se snaží propojovat pouze s renomovanými organizacemi. Jelikož jiné weby nemusí být spravovány ani kontrolovány společností Voxy, neneseme odpovědnost za způsoby ochrany osobních údajů těchto stránek ani za obsah na nich poskytovaný. Zásady ochrany osobních údajů s ohledem na jiné stránky se mohou lišit od Zásad platných pro tyto Stránky. Doporučujeme vám přečíst si Zásady ochrany osobních údajů na každé stránce. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na informace shromažďované a spravované společností Voxy.

15           Změny v Zásadách ochrany osobních údajů

15.1        Pokud dojde ke změnám v Zásadách ochrany osobních údajů, společnost Voxy tyto změny zveřejní na Stránkách. Tyto změny budou účinné ihned po zveřejnění. Poslední změny Zásad můžete určit pomocí legendy „Poslední změny“ v horní části této stránky.

15.2        Pokud provedeme změnu, která významně ovlivní vaše práva, nebo v rozsahu, v jakém nám to bude povoleno, výrazně změníme způsob nebo důvod, proč osobní údaje používáme, upozorníme vás na to prostřednictvím oznámení na našich webových stránkách, nebo pokud máme vaši e-mailovou adresu, upozorníme vás touto cestou. Pokud to vyžadují příslušné zákony, veškeré podstatné změny podmínek Zásad ochrany osobních údajů se budou vztahovat pouze na informace shromážděné po dané úpravě Zásad, pokud neposkytnete souhlas.

16           Otázky?

16.1        Pokud máte jakékoliv otázky nebo obavy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat zde:

16.1.1    Voxy, Inc. 64 Bleecker St. #241, New York, NY 10012-2410

16.1.2    datacontroller@voxy.com; nebo

16.1.3    support@voxy.com

17           Oznámení o právech na ochranu soukromí obyvatel Kalifornie

17.1        Toto oznámení přijímáme v souladu s kalifornským zákonem o ochraně soukromí spotřebitelů z roku 2018 (CCPA) a všechny termíny definované v CCPA mají při použití v tomto oznámení stejný význam. Vzhledem k velikosti společnosti Voxy a sběru dat, společnost Voxy není v současné době povinna dodržovat CCPA, ale přesto se o to snažíme.

17.2        Pokud jste rezident státu Kalifornie a poskytli jste osobní údaje společnosti Voxy, máte ze zákona právo požadovat určité informace týkající se jakéhokoliv zveřejnění osobních údajů společností Voxy třetím stranám pro účely jejich přímého marketingu. Pokud chcete takový požadavek provést, odešlete zprávu na: support@voxy.com.

17.3        V této zprávě by mělo být uvedeno, že žádáte své „Kalifornské oznámení o ochraně osobních údajů spotřebitele“. Odpověď prosím očekávejte během třiceti (30) dní. Společnost Voxy je povinna reagovat pouze na jednu žádost od každého zákazníka ročně a není povinna reagovat na žádosti podané jiným způsobem než přes výše uvedenou e-mailovou adresu.

17.4        Vaše osobní údaje nebudeme sdílet s třetími stranami pro účely jejich přímého marketingu, pokud zažádáte, aby se tak nedělo. Takový požadavek můžete podat zasláním zprávy na adresu support@voxy.com.

17.5        Pokud nás budete kontaktovat, uveďte prosím své jméno, adresu bydliště, e-mailovou adresu a osobní údaje, které nechcete, abychom sdělovali třetím stranám pro účely jejich přímého marketingu. Berte prosím na vědomí, že za kontrolu sdílení vašich osobních údajů ani za zpracování této žádosti se neúčtuje žádný poplatek.

17.6        Zákaz diskriminace

17.6.1    Za uplatňování jakýchkoliv vašich CCPA práv vás nebudeme diskriminovat. Pokud nebude jinak povoleno CCPA, nebudeme:

(a)           Odepírat vám zboží nebo služby.

(b)           Účtovat si různé ceny a sazby za zboží nebo služby, mimo jiné poskytováním slev nebo jiných výhod nebo ukládáním sankcí.

(c)           Poskytovat vám jinou úroveň a kvalitu zboží nebo služeb.

(d)           Navrhovat, že můžete obdržet jinou cenu a sazbu za zboží nebo služby nebo jinou úroveň a kvalitu zboží nebo služeb.

17.6.2    Můžeme vám však nabídnout určité finanční pobídky povolené CCPA, které mohou mít za následek různé ceny, sazby nebo úrovně kvality. Každá finanční pobídka povolená CCPA, kterou nabízíme, bude přiměřeně souviset s hodnotou vašich osobních údajů a bude obsahovat písemné podmínky, které popisují materiální aspekty programu. Účast v programu finančních pobídek vyžaduje váš předchozí souhlas, který můžete kdykoli odvolat. Společnost Voxy momentálně nenabízí žádné pobídky týkající se osobních údajů.

18           Informace pro rezidenty Brazílie

18.1        Tato část Zásad ochrany osobních údajů integruje a doplňuje informace obsažené ve zbylých částech Zásad ochrany osobních údajů a je poskytována subjektem provozujícím tuto Aplikaci, a pokud je to možné, její mateřskou společností, dceřinými a přidruženými společnostmi (pro účely této části souhrnně označované jako „my“, „nás“, „naše“).

18.2        Ustanovení obsažená v této části se vztahují na všechny uživatele, kteří mají bydliště v Brazílii, podle Lei Geral de Proteção de Dados (Uživatelé jsou dále uváděni jednoduše jako „vy“, „váš“, „vaše“). U takovýchto Uživatelů tato ustanovení nahrazují jakákoliv jiná možná nebo protichůdná ustanovení obsažená v Zásadách ochrany osobních údajů.

18.3        Tato část dokumentu používá termín „osobní údaje“, jak je definován v Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

18.4        Voxy Brasil Serviços Educacionais Ltda.(„Voxy,“ „my,“ nebo „nás“) vás vítá na www.voxy.com a všech aplikacích, včetně těch mobilních, nabízených společností Voxy (dále jen „Stránky“). Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnost Voxy o vás shromažďuje a přijímá informace prostřednictvím Stránek, Služeb a obsahu a prostřednictvím podnikání společnosti, včetně offline působení.

Zásady ochrany osobních údajů spolu s Podmínkami použití upravují vaše používání Stránek a shromažďování a používání vašich informací společností Voxy.

Voxy se zavazuje chránit vaše soukromí. Chceme s vámi udržovat transparentní vztah a informovat vás o tom, jakým způsobem sbíráme a bezpečně zacházíme s jakýmikoliv osobními údaji, které nám můžete poskytnout. Za tímto účelem jsme vyvinuli aktuální Zásady ochrany osobních údajů, kde můžete získat všechny relevantní informace a vyřešit veškeré pochybnosti, které můžete mít v souvislosti s uvedenými záležitostmi.

Stejným způsobem vás informujeme, že vaše údaje budou zpracovány v souladu s aktuálně platnými zákony o ochraně osobních údajů; konkrétně se zákonem Lei Geral de Proteção de Dados („LGPD“).

18.5        Přijetí Zásad ochrany osobních údajů

Pokaždé, když přistupujete, používáte nebo procházíte naše Stránky nebo poskytujete osobní údaje společnosti Voxy offline, vyjadřujete tím souhlas s aktuálními Zásadami ochrany osobních údajů.

Pokud nepřijmete tyto Zásady ochrany osobních údajů, nejste oprávněni poskytovat společnosti Voxy informace nebo si procházet Stránky a musíte okamžitě tyto Stránky opustit.

Pokud dojde ke změnám v Zásadách ochrany osobních údajů, společnost Voxy tyto změny zveřejní na Stránkách. Tyto změny budou účinné ihned po zveřejnění. Veškeré podstatné změny podmínek Zásad ochrany osobních údajů se budou vztahovat pouze na informace shromážděné po dané úpravě Zásad, pokud jinak neposkytnete svůj souhlas. Poslední změny Zásad můžete určit pomocí legendy „Poslední změny“ v horní části této stránky.

Pokud poskytnete společnosti Voxy jakékoliv informace offline, tyto Zásady ochrany osobních údajů platí pro shromažďování a používání i těchto informací. Voxy také může poskytnout tištěné kopie těchto Zásad ochrany osobních údajů pro případy, kdy jsou informace předány formou offline. Kromě těchto Zásad ochrany osobních údajů souhlasíte s tím, že ustanovení v Podmínkách použití také upravují shromažďování a používání vašich údajů shromážděných offline.

18.6        Typy informací, které shromažďujeme a zpracováváme

Můžeme od vás získávat osobní údaje, mimo jiné včetně neveřejných informací o vás, které pomohou společnosti Voxy vás identifikovat, například jméno a příjmení, datum narození, e-mailová adresa, adresa bydliště, telefonní číslo, heslo, preference a zájmy, úroveň vzdělání, etnický původ, rodinný stav, nákupní návyky, používání Stránek, věk, pohlaví (souhrnně „osobní údaje“).

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pouze tehdy, pokud pro takové zpracování máme právní základ, který zahrnuje:

i.           váš souhlas s příslušnými aktivitami zpracování;

ii.          dodržování našich zákonných nebo regulačních povinností;

iii.         plnění veřejných pravidel stanovených v zákonech nebo předpisech nebo na základě smluv, dohod nebo podobných právních nástrojů;

iv.         studie prováděné výzkumnými subjekty, pokud možno prováděné na anonymizovaných osobních informacích;

v.          plnění smlouvy a její předběžné postupy v případech, kdy jste smluvní stranou uvedené smlouvy;

vi.         uplatňování našich práv v soudních, správních nebo rozhodčích řízeních;

vii.        naše oprávněné zájmy za předpokladu, že vaše základní práva a svobody nepřevažují nad těmito zájmy; a dále

viii.       ochrana proti úvěrovému riziku.

Pokud není uvedeno jinak, všechny informace požadované Stránkou jsou povinné a neposkytnutí těchto údajů může znemožnit Stránkám, aby poskytovaly své Služby.

Můžeme také shromažďovat neosobní informace o vašem používání Stránek, jako je vaše IP adresa, statistiky používání, historie procházení, typy počítačů a/nebo mobilních zařízení sloužících k prohlížení Stránek, Obsahu nebo Služeb, typ operačního systému počítače, který používáte (např. Microsoft Windows nebo Mac OS), typ prohlížeče, který používáte (např. Firefox, Chrome, Internet Explorer) a jméno domény vašeho poskytovatele internetových služeb (dohromady „Údaje o návštěvnosti“).

18.7        Jakým způsobem shromažďujeme a převádíme vaše informace

Osobní údaje od vás můžeme shromažďovat, pokud používáte Stránky nebo registrujete účet pro přístup k Obsahu, Službám nebo Aktivitám poskytovaným na Stránkách nebo k žádosti o zasílání e-mailů nebo novinkových zpravodajů, které mohou být nabízeny na Stránkách nebo offline.

Osobní údaje shromážděné společností Voxy mohou být uložené a zpracované mimo území Brazílie, a to ve Spojených státech amerických. Používáním těchto Stránek a poskytnutím vašich osobních údajů společnosti Voxy, ať už online, nebo offline, výslovně souhlasíte s ukládáním a zpracováním vašich osobních údajů mimo území Brazílie.

Osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím našich stránek nebo offline, můžeme kombinovat s informacemi, které získáme od našich přidružených společností, dodavatelů, prodejců, obchodníků, poskytovatelů licencí, partnerů nebo sponzorů a dalších zdrojů (např. offline záznamy nebo veřejně dostupné informace). S kombinovanými informacemi budeme zacházet jako s osobními údaji.

Společnost Voxy může automaticky přijímat a shromažďovat neosobní informace do protokolů našich serverů z vašeho prohlížeče a také prostřednictvím dalších analýz Stránek. Můžeme také shromažďovat informace pomocí souborů cookie, webových signálů či podobných technologií nebo prostřednictvím třetích stran využívajících podobné technologie.

18.7.1    Soubory cookie

Soubory cookie používáme k přizpůsobení vašeho zážitku na Stránkách, jejich Obsahu a Služeb a k ukládání vašich informací, takže je nemusíte zadávat znovu při každé návštěvě Stránek nebo přístupu k Obsahu nebo Službám. Soubory cookie jsou malé počítačové soubory, které jsou přenášeny na váš pevný disk a obsahují informace, jako je vaše uživatelské jméno, preference, navštívené webové stránky a činnosti, které jste prováděli při používání Stránek, jejich Obsahu nebo Služeb. Soubory cookie můžete zablokovat nebo odstranit z pevného disku. Kvůli deaktivaci těchto souborů však se však může stát, že nebudete mít přístup ke všem Službám nebo obsahu. Někteří naši obchodní partneři také používají soubory cookie, aby nám poskytli anonymní, agregovaná data a informace týkající se našich uživatelů. K těmto souborům cookie nemáme přístup ani nad nimi nemáme kontrolu a naše Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na používání souborů cookie třetích stran.

Pokud se chcete odhlásit od používání souborů cookie třetí stranou, navštivte stránku odhlášení organizace Network Advertising Initiative.

18.7.2    Webové signály

My či společnost třetí strany pro sledování a správu také používáme soubory webových signálů ke shromažďování informací o vašem používání našich Stránek, webů vybraných sponzorů a inzerentů a našeho Obsahu a Služeb. Takzvané webové signály (pixelové značky) jsou soubory malých grafických obrázků vložené na webové stránky nebo do e-mailu, které poskytují přítomnost na webové stránce nebo v e-mailu a odesílají zpět na domovský server informace z prohlížeče daného uživatele. Informace shromážděné technologií webových signálů nám umožňují statisticky sledovat, kolik lidí naše Stránky a Služby, webové stránky vybraných sponzorů a inzerentů používá a k jakým účelům.

18.8        Jak používáme vaše informace

Můžeme použít údaje, které shromažďujeme:

i.          Za účelem upozornit na nové funkce, podmínky, Obsah, Služby, Činnosti;

ii.         Za účelem zaslání e-mailů či novinkových zpravodajů a poskytnutí personalizovaného obsahu v daných novinkových zpravodajích;

iii.        Za účelem analýzy informací týkajících se vašich preferencí procházení a prohlížení;

iv.        Za účelem analýzy demografických údajů a zájmů našich uživatelů;

v.         Za účelem správy Obsahu, Služeb a Činností;

vi.        Ke zpracování a zodpovězení vašich dotazů;

vii.        K vylepšení Stránek;

viii.       Za účely, pro které jste poskytli informace; a dále

ix.         Za účelem prosazování Podmínek použití.

18.8.1    Doba uchovávání

Osobní údaje budou zpracovány a uchovávány tak dlouho, jak vyžaduje účel, pro který byly shromážděny.

Proto:

i.         Osobní údaje shromážděné pro účely související s plněním smlouvy budou uchovávány po dobu platnosti takové smlouvy.

ii.         Osobní údaje shromážděné za účely oprávněných zájmů Vlastníka budou uchovávány tak dlouho, jak je potřeba ke splnění těchto účelů.

Společnosti Voxy může mít povoleno uchovávat osobní údaje delší dobu, kdykoliv dáte souhlas s takovým zpracováním, pokud takový souhlas neodvoláte. Kromě toho může být společnost Voxy povinna uchovávat osobní údaje po delší dobu, kdykoliv je to nutné k plnění zákonných povinností nebo na základě příkazu státního orgánu.

Všem uživatelům výukových funkcí našich Stránek budou po skončení platnosti smluv se společností Voxy jejich osobní údaje anonymizovány a dále budou jejich osobní údaje po šesti (6) měsících odstraněny, uchována bude pouze jejich historie používání a navigace na platformě Voxy.

18.8.2    Informace sdílené s třetími stranami

Společnost Voxy může zveřejnit informace, které o vás shromažďuje:

(i) třetím stranám za účelem poskytování analytik pro reklamní účely nebo pro potvrzení či aktualizaci vámi poskytnutých informací;

(ii) dodavatelům, prodejcům a dalším, kteří pomáhají společnosti Voxy zajistit Služby, které vám nabízí, jako je outsourcing jedné nebo více funkcí popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

(iii) třetím stranám v případě reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, přiřazení, převodu nebo nakládání se všemi nebo jakoukoliv částí podnikání nebo činnosti společnosti (včetně souvislosti s úpadkem nebo podobným řízením); nebo

(iv) dle vašeho dalšího svolení.

Společnost Voxy může také sdílet osobní údaje s firemními klienty, kteří si vyžádali služby společnosti Voxy pro své zaměstnance, dodavatele nebo své partnery. V takových případech mohou osobní údaje obsahovat vaše celé jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, studijní poznámky, známky, četnost kurzů a další informace týkající se průběhu kurzů. Pokud jsou tito firemní klienti jakýmkoliv způsobem dodavateli studentů, budou použitelné také dispozice, dohody a podmínky mezi studenty a firemními klienty.

Můžeme také sdílet vaše informace v reakci na předvolání, právní řád nebo oficiální žádost, pokud se domníváme, že jste jednali v rozporu s Podmínkami, za účelem vyšetřování, prevence nebo přijetí opatření týkajících se podezřelých nezákonných aktivit, podvodů nebo potenciálních hrozeb nebo výkonu zákonných povinností práva nebo se bránit proti nárokům, pokud se domníváme, že by to mohlo chránit vaši bezpečnost nebo bezpečnost společnosti Voxy nebo jiných, nebo jak je jinak povoleno nebo vyžadováno zákonem.

Můžeme také používat a sdílet neosobní údaje s třetími stranami. Můžeme například převzít identifikovatelné informace, anonymizovat je a sdílet je v neidentifikovatelné nebo agregované formě s inzerenty, obchodními partnery a/nebo třetími stranami, abychom mohli analyzovat používání Stránek, poskytovat Služby na našem webu nebo na jiných webech, zlepšovat naše Služby, zlepšovat naše uživatelské prostředí a dále pro podobné účely. Nebudeme tyto údaje znovu identifikovat a požádáme naše smluvní partnery, aby souhlasili s uchováváním údajů v jejich neidentifikované podobě.

Někdy se může stát, že uzavřeme smlouvy s jinými společnostmi a jednotlivci za účelem provádění funkcí nebo služeb pro nás, jako je hostování webových stránek, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, poskytování informačních technologií a související infrastruktury, služby zákazníkům, doručování e-mailů, audit a další služby. Tímto mohou získat přístup k osobním údajům, které jsou potřeba k vykonání jejich funkce, ale používání těchto osobních údajů je omezeno pouze na účely služeb, které nám poskytují. Společnost Voxy vyžaduje, aby její zástupci a poskytovatelé služeb, kteří mají přístup k osobním údajům, poskytovali stejnou úroveň ochrany, jakou vyžaduje LGPD.

18.9        Práva na ochranu osobních údajů Uživatele

Uživatelé mohou uplatňovat určitá práva týkající se jejich údajů zpracovávaných Vlastníkem

Uživatelé mají zejména právo provádět následující:

i.          Získat potvrzení o existenci činností zpracování svých osobních údajů;

ii.         Kdykoliv odvolat svůj souhlas.

iii.         Vznést námitku proti zpracování svých Údajů;

iv.         Mít přístup ke svým Údajům;

v.          Ověřit a žádat nápravu;

vi.         Získat anonymitu, zablokovat nebo odstranit nepotřebné či nadbytečné osobní údaje nebo informace, které nejsou zpracovány v souladu s LGPD;

vii.        Nechat si své osobní údaje odstranit nebo je jinak odebrat;

viii.       Podat stížnost příslušným orgánům.

Při uplatňování svých práv nebudete nikdy diskriminováni ani neutrpíte jiné újmy, ale musíte si být vědomi toho, že v některých případech může omezení přístupu k vašim osobním údajům společnosti Voxy zabránit poskytovat vám některé její služby.

18.9.1    Jak podat žádost

Svou žádost na uplatnění vašich práv můžete kdykoliv bezplatně podat pomocí kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce.

18.9.2    Jak a kdy odpovíme na vaši žádost

Na vaše žádosti se budeme snažit reagovat rychle.

V případě, že by to pro nás nebylo možné, zajistíme, abychom vám sdělili faktické nebo právní důvody, které nám brání okamžitě vyhovět vašim požadavkům. V případech, kdy nejsme zodpovědní za zpracování vašich osobních údajů, vám sdělíme fyzickou nebo právnickou osobu, na kterou můžete své žádosti adresovat, pokud je to v našich možnostech.

Je také potřeba nám sdělit, zda chcete, abychom na vaši žádost odpověděli okamžitě, v takovém případě odpovíme zjednodušeně, nebo zda potřebujete úplné odůvodnění.

V druhém případě vám odpovíme do 15 dnů od okamžiku přijetí vaší žádosti a poskytneme vám všechny informace o stavu vašich osobních údajů, potvrzení o existenci těchto údajů nebo o jakýchkoliv kritériích použitých pro zpracování a účely takového zpracování, zatímco zachováme naše obchodní a průmyslová tajemství.

V případě, že podáte žádost o nápravu, odstranění, anonymizaci nebo blokování osobních údajů, zajistíme, že váš požadavek okamžitě sdělíme dalším stranám, s nimiž jsme vaše osobní údaje sdíleli, abychom umožnili takovým třetím stranám vyhovět vaší žádosti – s výjimkou případů, kdy je taková komunikace prokázána jako nemožná nebo vyžaduje nepřiměřené úsilí ze strany.

18.10     Komunikace s vámi

Dáváte společnosti Voxy svolení, aby vám zasílala e-maily v reakci na vaši komunikaci a správu Služeb, Obsah nebo Činnosti. Pokud využíváte jakýchkoliv Služeb, Obsahu nebo Činnosti, souhlasíte s tím, že je společnost Voxy oprávněna vás kontaktovat prostřednictvím zasílání informací a dokumentů e-mailem nebo poštou. Instrukce pro zrušení odběru jsou součástí každého propagačního e-mailu od společnosti Voxy, dále také můžete poslat e-mail s žádostí o zrušení komunikace na adresu support@voxy.com.

Berte prosím na vědomí, že vyřízení takové žádosti může trvat až deset (10) dní. Není možné se odhlásit z odběru komunikačních zpráv týkajících se vašeho vztahu s Voxy nebo Stránkami, Obsahu, Služeb nebo technických informací o Stránkách.

18.11     Ochrana osobních údajů

Společnost Voxy používá přiměřená administrativní, fyzická a elektronická bezpečnostní opatření k ochraně před ztrátou, zneužitím a změnou osobních údajů. Žádný přenos údajů po internetu není možné zaručit jako zcela bezpečný. Je možné, že třetí strany, které nejsou pod kontrolou společnosti Voxy, můžou zachycovat nebo přistupovat k přenosům údajů nebo k soukromým konverzacím nezákonným způsobem. Snažíme se chránit osobní údaje, ale společnost Vox ani naši poskytovatelé služeb nemohou zajistit ani jinak zaručit bezpečnost jakékoliv informace, kterou nám přes internet poskytnete. Jakýkoliv takový přenos je na vaše vlastní riziko.

18.12     Aktualizace vašich údajů

Za aktuálnost svých údajů zodpovídáte vy. Vaše údaje můžete aktualizovat kontaktováním: support@voxy.com nebo úpravou přímo ve vašem účtu. Ke zpracování veškerých změn, které provedete, vynaložíme přiměřené úsilí; ovšem za předpokladu, že žádosti o odstranění informací podléhají interním zásadám společnosti Voxy týkajícím se výkazů, zpracování a uchování a všem příslušným zákonným povinnostem.

18.13     Odkazy

Máte možnost přejít na odkazy z těchto Stránek na další weby, které by vás mohly zajímat. Společnost Voxy se snaží propojovat pouze s renomovanými organizacemi. Jelikož jiné weby nemusí být spravovány ani kontrolovány společností Voxy, neneseme odpovědnost za způsoby ochrany osobních údajů těchto stránek ani za obsah na nich poskytovaný. Zásady ochrany osobních údajů s ohledem na jiné stránky se proto mohou lišit od Zásad platných pro tyto Stránky. Doporučujeme vám přečíst si Zásady ochrany osobních údajů na každé stránce. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na informace shromažďované a spravované společností Voxy.

18.14     Otázky? Kontaktujte vlastníka a správce údajů

Pokud máte jakékoliv otázky nebo obavy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat zde: datacontroller@voxy.com nebo support@voxy.com.

Žádosti musí být adresovány brazilskému oddělení ochrany osobních údajů.

ZÁSADY TÝKAJÍCÍ SE SOUBORŮ COOKIE

Voxy, Inc. (Voxymy) vás vítá na www.Voxy.com a všech ostatních platformách, programech nebo mobilních aplikacích nabízených společností Voxy, Inc (dále jen „Stránky“). Společnost Voxy používá na svých Stránkách soubory cookie, jak je popsáno v Zásadách používání souborů cookie.

Soubory cookie používáme k přizpůsobení vašeho zážitku ze Stránek, jejich obsahu a Služeb a k ukládání vašich informací, takže je nemusíte zadávat znovu při každé návštěvě Stránek či přístupu k Obsahu nebo Službám. Prosím pozorně si pročtěte Zásady používání souborů cookie.

Tyto Zásady používání souborů cookie byly naposledy aktualizované v [srpen] 2021.

Některé soubory cookie shromažďují vaše osobní údaje. Podrobnosti o tom, jak shromažďujeme a používáme osobní údaje, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Co jsou soubory cookie?

Soubor cookie je malý textový soubor, který je uložen ve vašem prohlížeči a umožňuje mu zapamatovat si informace mezi webovými stránkami a relacemi prohlížeče.

Existují dva základní typy souborů cookie:

  • Relační soubory cookie: tyto soubory jsou specifické pro konkrétní návštěvu a omezené na odesílání identifikátorů relací (náhodná čísla generovaná serverem), takže při přechodu na novou stránku nemusíte znovu zadávat informace. Relační soubory cookie nejsou ve vašem zařízení trvale uloženy a jsou odstraněny ve chvíli, kdy zavřete prohlížeč.
  • Trvalé soubory cookie: tyto soubory zaznamenávají informace o vašich preferencích a jsou uložené v mezipaměti vašeho prohlížeče nebo mobilního zařízení.

Vypínání a mazání souborů cookie

Nastavení souborů cookie můžete změnit výběrem PŘIJMOUT nebo ODMÍTNOUT ve vyskakovacím okně pro souhlas se soubory cookie na našich Stránkách. Pokud zvolíte ODMÍTNOUT, do vašeho zařízení se nebudou ukládat jiné než nezbytné soubory cookie.

Všechny webové prohlížeče vám navíc umožňují omezit chování souborů cookie nebo vypnout soubory cookie v rámci nastavení nebo možností prohlížeče. Postup k nastavení souborů cookie se liší u každého prohlížeče. Instrukce najdete v nabídce nápovědy prohlížeče. Prostřednictvím vašeho prohlížeče můžete také zobrazit soubory cookie, které jsou ve vašem počítači, a jednotlivě je mazat nebo odstranit všechny najednou.

Berte prosím na vědomí, že pravděpodobně nebude možné využívat výhod všech funkcí našich Stránek a Služeb, a pokud odstraníte nebo odmítnete některé základní soubory cookie, mohou nastat problémy s funkčností Stránek a Služeb.

Co tyto soubory cookie dělají?

Soubory cookie na našem webu jsme roztřídili a popsali níže:

Typy souborů cookieÚčel souborů cookie
NezbytnéTyto soubory cookie jsou nezbytné pro procházení našich Stránek a používání jejich funkcí. Shromážděné informace se týkají provozu Stránek a umožňují nám vám Stránky poskytovat.
Funkční / k přizpůsobeníTyto soubory cookie si pamatují volby, které jste provedli, například zemi, ze které naše Stránky navštěvujete, váš jazyk a veškeré změny, které jste provedli ve velikosti textu a dalších částech webových stránek, které můžete přizpůsobit tak, aby se zlepšilo uživatelské prostředí a aby byly vaše návštěvy více přizpůsobené vám a příjemnější.
AnalytickéTyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak uživatelé naše Stránky používají, například o tom, které části Stránek nejčastěji navštěvujete, jaké relace navštěvujete, zda se vám zobrazují chybové zprávy a jak jste se na náš web dostali. Informace shromážděné těmito soubory cookie se používají k analýze a zlepšení vašeho používání našich Stránek.

 

Kromě toho jsme níže uvedli podrobnější informace o souborech cookie vzniklých při vaší návštěvě Stránek. Při poskytování tohoto seznamu jsme se snažili být co nejsrozumitelnější. Soubory cookie a podobné technologie na Stránkách se však čas od času mohou změnit.

Soubory cookie použité na webových stránkách Voxy.com

KategorieSoubor cookieDélka trvání souboru cookieÚčel
Analytické_ga_BYBG9N694K2 rokyGoogle Analytics: sleduje využití agregované platformy za účelem zlepšení marketingových podnětů a vylepšení platformy. Více informací naleznete na stránkách https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Analytické_ga2 rokyGoogle Analytics: sleduje využití agregované platformy za účelem zlepšení marketingových podnětů a vylepšení platformy.

Soubory cookie použité na platformě Voxy

KategorieSoubor cookieDélka trvání souboru cookieÚčel
Nezbytnésessionid1 měsícidentifikuje relaci uživatele přiřazenou aplikací Voxy pro účely ověření a autorizace
Nezbytnémy_languagerelaceaplikace, která rozezná uživatelův jazyk
Nezbytnécsrftoken1 rokdjango cookie zabraňuje padělání webové stránky
Nezbytnélogglytrackingsessionrelacevyužití ke korelaci protokolů ladění a odstraňování problémů
Analytické_mkto_trk2 rokypoužívány naším nástrojem pro provozní e-maily Marketo jako identifikátor k rozesílání provozních e-mailů a uživatelského využití na naší platformě
Analytické_ga2 rokyGoogle Analytics: sleduje využití platformy za účelem jejího vylepšení. Více informací naleznete na stránkách https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
AnalytickéPendo (místní úložiště) Pendo_* Pendo: sleduje využití platformy za účelem jejího vylepšení; také umožňuje společnosti Voxy zasílat uživatelům na platformě zprávy za účelem podpory a informování
NezbytnéZendesk (místní úložiště) ZD_* Zendesk: umožňuje týmu podpory odstraňovat problémy a komunikovat s Uživateli a zákazníky

 

Další technologie

Kromě souborů cookie používáme některé další podobné technologie:

  • Webové signály: My nebo sledovací společnost třetí strany také používáme soubory „webové signály“ ke shromažďování informací o vašem používání našich Stránek, webů vybraných sponzorů a inzerentů a našeho obsahu a Služeb. Takzvané webové signály (pixelové značky) jsou soubory malých grafických obrázků vložené na webové stránky nebo do e-mailu, které poskytují přítomnost na webové stránce nebo v e-mailu a odesílají zpět na domovský server informace z prohlížeče daného uživatele. Informace shromážděné technologií webových signálů nám umožňují statisticky sledovat, kolik lidí používá naše Stránky a Služby.
  • SDK: toto jsou sady pro vývoj softwaru třetích stran pro mobilní aplikace používané v našich aplikacích. Umožňují nám shromažďovat informace o aktivitě aplikací a zařízení, na kterém tyto aplikace běží, za účelem odstraňování problémů a zlepšování naší platformy.]

Změny v Zásadách používání souborů cookie

Tyto Zásady používání souborů cookie mohou být čas od času aktualizované.

Pokud změníme cokoliv důležitého na těchto Zásadách používání souborů cookie, budeme vás přiměřenou dlouho před danou změnou a po ní informovat prostřednictvím vyskakovacího okna na našich Stránkách. Zásady používání souborů cookie můžete zkontrolovat na našich stránkách a kliknutím na odkaz na Zásady ochrany osobních údajů.