นโยบายความเป็นส่วนตัว

แก้ไขครั้งล่าสุด: พฤศจิกายน 2564(2021)

1             เราคือใคร

1.1          Voxy, Inc. (Voxyเรา หรือพวกเรา) ขอต้อนรับคุณเข้าสู่เว็บไซต์ www.voxy.com รวมถึงแพลตฟอร์ม แอปพลิเคชั่นหรือแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ใด ๆ และทั้งหมดที่เสนอโดย Voxy, Inc. (เว็บไซต์) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายวิธีที่ Voxy รวบรวมและรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณผ่านเว็บไซต์ และเมื่อทำสัญญากับลูกค้าองค์กรหรือให้บริการฝึกอบรมและการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้ใช้ขั้นสุดท้าย (บริการ) และผ่านธุรกิจของ Voxy รวมถึงออฟไลน์และวิธีที่เราใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

1.2          Voxy มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราต้องการรักษาความสัมพันธ์ที่โปร่งใสกับคุณ และแจ้งให้คุณทราบว่าเรามีวิธีการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมหรือที่คุณให้เราได้อย่างปลอดภัย เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้

1.3          ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอ้างถึงพนักงานของลูกค้าองค์กรที่เราประสานงานด้วยเกี่ยวกับสัญญาของบริษัทว่าเป็นผู้ติดต่อ B2B และบุคคลที่ใช้บริการหรือเข้าถึงเว็บไซต์ในฐานะผู้ใช้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทุกส่วนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับผู้ติดต่อ B2B และผู้ใช้

1.4          นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษและแปลเป็นภาษาอื่น ในกรณีที่พบความไม่สอดคล้องของเอกสารทั้งสองเวอร์ชั่น ให้ถือปฏิบัติตามเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ

1.5          นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อ:

1.5.1      คุณสอบถามเกี่ยวกับและ/หรือคุณ (หรือนายจ้างของคุณ) ทำสัญญาบริษัทกับเราสำหรับบริการหากคุณเป็นผู้ติดต่อ B2B

1.5.2      คุณลงทะเบียนบัญชีกับเรา และใช้เว็บไซต์และบริการของเราหากคุณเป็นผู้ใช้

1.5.3      เมื่อคุณติดต่อกับเรา รวมถึงผ่านแบบฟอร์มการติดต่อที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรา ทางอีเมล โซเชียลมีเดีย หรือทางโทรศัพท์ (หากคุณเป็นผู้ติดต่อ B2B หรือผู้ใช้)

1.5.4      คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ Voxy แบบออฟไลน์ Voxy อาจจัดเตรียมเอกสารสำเนานโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อบริษัทรวบรวมข้อมูลจากคุณแบบออฟไลน์ และ

1.5.5      เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันเมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์

1.6          โปรดดูเพิ่มเติมที่:

1.6.1      เงื่อนไขการใช้งานของคุณ (หากคุณเป็นผู้ใช้) สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างคุณกับเราในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ และ/หรือเว็บไซต์ของคุณ

1.6.2      ข้อตกลงองค์กรของคุณ (หากคุณเป็นผู้ติดต่อ B2B) สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างลูกค้าองค์กรของเรากับ Voxy ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการ และ

1.6.3      นโยบายคุกกี้ของเราสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันของเราบนเว็บไซต์นี้

2             สิ่งที่เรารวบรวมและวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

2.1          เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณสอบถามเกี่ยวกับ และ/หรือทำสัญญาบริษัทกับเรา ลงทะเบียนบัญชีกับเรา และใช้เว็บไซต์และบริการของเรา และเมื่อคุณติดต่อกับเรา รวมถึงผ่านทางแบบฟอร์มการติดต่อที่อยู่บนเว็บไซต์ ทางอีเมล โซเชียลมีเดีย หรือทางโทรศัพท์ และจากคุกกี้ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายคุกกี้

2.2          หากคุณเป็น ผู้ใช้ Voxy อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากลูกค้าองค์กรของเราเมื่อลูกค้าองค์กรเหล่านั้นสมัครใช้บริการของเรา (หรือข้อมูลส่วนบุคคลอาจได้มาจากพันธมิตรช่องทางให้บริการของเรา) เพื่อให้คุณสามารถลงทะเบียนบัญชีและใช้บริการของเราได้ ลูกค้าองค์กรและพันธมิตรช่องทางให้บริการของเราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราเฉพาะเมื่อลูกค้าองค์กรและพันธมิตรช่องทาวให้บริการของเราได้แจ้งให้คุณทราบก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลนี้ (เช่น นายจ้างของคุณจะแจ้งให้คุณทราบว่าจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างกับเรา (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ตำแหน่ง) เพื่อให้คุณสามารถลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้บริการได้)

2.3          ตารางด้านล่างกำหนดวิธีที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้

 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

1.

หากคุณเป็นผู้ติดต่อ B2B เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้เมื่อสอบถามเกี่ยวกับหรือลงทะเบียนเพราะสนใจที่จะเป็นลูกค้าองค์กร ซึ่งรวมถึง:

●        ชื่อ

●        รายละเอียดการติดต่อ (รวมถึงที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์)

●        ตำแหน่งงาน และ

●        ชื่อนายจ้างของคุณ

Voxy จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อ:

●        ตอบคำถามและคำขออื่น ๆ

●        เจรจาต่อรองสัญญา

●        บริหารและจัดการสัญญา รวมถึงเพื่อวัตถุในการชำระเงิน การออกใบแจ้งหนี้ และการคืนเงิน

●        จัดการปัญหาการบริการลูกค้าที่เกิดขึ้นระหว่างสัญญา

●        สื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการการติดต่อของเรากับลูกค้าองค์กรของเรา

●        ช่วยให้เราแน่ใจว่าลูกค้าองค์กรของเราเป็นตัวจริงและเพื่อป้องกันการฉ้อโกง และ

●        ส่งข้อมูลการทำการตลาดทางตรงให้กับคุณ

2.

หากคุณเป็นผู้ใช้ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราเมื่อลงทะเบียนบัญชีบนเว็บไซต์ของเราและในระหว่างการเริ่มต้นใช้งานในฐานะผู้ใช้ ซึ่งรวมถึง:

●        ชื่อ

●        ที่อยู่อีเมล

●        หมายเลขโทรศัพท์

●        รหัสผ่านบัญชี

●        อายุ

●        ประเทศถิ่นพำนักของคุณ

●        ประสบการณ์การศึกษาภาษาอังกฤษและความรู้/ระดับในปัจจุบัน

●        เป้าหมายส่วนตัว (เช่น การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน ชีวิตประจำวัน การเตรียมตัวสอบ) เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของบทเรียนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

●        ความชื่นชอบและความสนใจ (เพื่อแนะนำเนื้อหาของบทเรียน) (เช่น ศิลปะ ความบันเทิง อาหาร ไลฟ์สไตล์ กีฬา)

 

Voxy จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อ:

●        ให้บริการ จัดการ และดูแลเว็บไซต์และบริการของเราแก่คุณ

●        ตรวจสอบว่าคุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบริการของเราภายใต้ข้อตกลงลูกค้าองค์กร

●        เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลประชากรและความสนใจของผู้ใช้ของเรา

●        ปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาที่เรามีต่อคุณ

●        ช่วยให้เราแน่ใจว่าผู้ใช้ของเราเป็นตัวจริงและเพื่อป้องกันการฉ้อโกง

●        อนุญาตให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันผ่านทางเว็บไซต์

●        ส่งข้อมูลการทำการตลาดทางตรงให้กับคุณ (แต่เฉพาะที่คุณยินยอมในเรื่องนี้)

●        แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเว็บไซต์ของเรา เช่น การปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงบริการ ที่อาจส่งผลต่อบริการของเรา

●        เพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบถึงคุณสมบัติ บทเรียน เงื่อนไข บริการ เนื้อหา หรือกิจกรรมใหม่

●        เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าการท่องเว็บและความชื่นชอบในการดูเนื้อหาของคุณ และ

●        ทำให้เว็บไซต์และบริการมีความเกี่ยวข้องและเป็นส่วนตัวมากขึ้นสำหรับคุณ รวมถึงการจัดทำเนื้อหาและบทเรียนบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคุณและความสนใจของคุณมากขึ้น และส่งเสริมกิจกรรม การเข้าร่วมในแต่ละคาบเรียน และการใช้บริการ

 

3.

หากคุณเป็นผู้ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเมื่อคุณใช้บริการ ได้แก่:

●        ความคืบหน้าของหลักสูตรและการฝึกอบรม คะแนนการทดสอบและผลลัพธ์ที่ได้

●        วันที่และเวลาที่คุณจอง เข้าร่วมและเข้าถึงการฝึกอบรมและคาบเรียน และคาบเรียนที่คุณจองและเข้าร่วมแล้ว และ

●        ภาพถ่ายและวิดีโอของการเข้าเรียนในคาบต่าง ๆ รวมถึงชื่อและชื่อผู้ใช้ของคุณหากมองเห็นได้เมื่อเข้าเรียนในคาบนั้น ๆ

 

Voxy ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อ:

●        ให้บริการของเรา รวมถึงการเข้าถึงคาบเรียน การทดสอบ ผลลัพธ์และการรับรอง

●        อนุญาตให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันผ่านทางเว็บไซต์

●        จัดทำรายงานเกี่ยวกับการเข้าร่วมของพนักงานหรือผู้เรียน (รวมถึงชื่อพนักงานหรือผู้เรียน) และการใช้บริการให้แก่ลูกค้าองค์กรของเราโดยอ้างอิงจากบัญชีลูกค้าองค์กรและรหัสการเข้าถึงที่เกี่ยวข้อง

●        จัดการและพัฒนาเว็บไซต์และบริการของเรา

●        ตรวจสอบการปฏิบัติตามและบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งาน และ

●        ใช้ภาพถ่ายและวิดีโอเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายภายในและภายนอก (เช่น บนเว็บไซต์ของเราหรือบนโซเชียลมีเดีย) เราจะขอความยินยอมในการใช้ภาพถ่าย และ/หรือวิดีโอดังกล่าวตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด

4.

ข้อมูลเมื่อคุณสื่อสารกับเราไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ของเรา (รวมถึงแบบฟอร์มติดต่อเราหรือเมื่อคุณร้องขอให้ทำการสาธิต) ทางอีเมล ทางโทรศัพท์ ทางโซเชียลมีเดียหรือโดยวิธีการอื่นใด รวมถึง:

●        รายละเอียดการติดต่อของคุณ (ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และการจัดการโซเชียลมีเดียหรือชื่อผู้ใช้) และ

●        รายละเอียดการติดต่อสื่อสารของคุณกับเรา รายละเอียดข้อความของเราที่ส่งให้กับคุณ

 

Voxy ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อ:

●        ตอบสนองต่อคำขอข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเรา

●        ตอบคำถาม ปัญหา หรือข้อกังวลใดๆ

●        ตรวจสอบการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและการฝึกอบรม

●        พัฒนาบริการใหม่ และ

●        ปรับปรุงบริการของเรา

 

5.

เมื่อคุณสมัครรับอีเมลการตลาดและข้อมูลอัปเดตของเรา ไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์ รวมถึง:

·         รายละเอียดการติดต่อของคุณ (ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่)

Voxy ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อ:

·         ส่งอีเมลการทำการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเพื่อให้เนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับคุณในอีเมลการทำการตลาด

6.

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมผ่านการใช้งานของคุณทางเว็บไซต์ของเรา ได้แก่:

●        สถิติการใช้งาน

●        ประวัติการเรียกดู

●        ชื่อโดเมนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ

●        ข้อมูลอุปกรณ์ เช่น ระบบปฏิบัติการ เบราว์เซอร์และเวอร์ชั่น ประเทศ/ภูมิภาค/เมืองของอุปกรณ์ ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะ ระบบเครือข่ายมือถือ

●        ข้อมูลการสื่อสาร

●        สถิติเว็บบล็อก

●        การตั้งค่าฮาร์ดแวร์และเบราว์เซอร์

●        คำขอหน้าเพจ

●        คำขอของคุณ

●        หน้าเพจที่คุณเยี่ยมชมและคาบเรียนที่คุณเข้าร่วม และ

●        ที่อยู่ IP

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ โปรดดูนโยบายคุกกี้ของเรา

Voxy ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อ:

●        วิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ เช่น หน้าเพจที่เข้าชมและจำนวนผู้เข้าชม

●        ตรวจสอบและวิเคราะห์การเข้าเรียนในคาบเรียนต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของเรา

●        ใช้งานเว็บไซต์ของเรา

●        ปรับปรุงเว็บไซต์ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา

●        จัดหาและปรับเว็บไซต์ของเราให้เข้ากับความสามารถทางเทคนิคของอุปกรณ์ของผู้ใช้

●        ระบุปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์และประสบการณ์ของผู้ใช้ และ

●        ตรวจสอบและวิเคราะห์วิธีการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

 

หากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำสัญญากับคุณหรือให้บริการแก่คุณ เราอาจไม่สามารถทำสัญญาหรือให้บริการได้ หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ร้องขอ เราจะแจ้งให้คุณทราบหากเป็นกรณีนี้

Voxy อาจได้รับและบันทึกข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติไว้ในไฟล์บันทึกบนเซิร์ฟเวอร์ของเราจากเบราว์เซอร์ของคุณ ตลอดจนผ่านการวิเคราะห์อื่น ๆ ของเว็บไซต์

3             พื้นฐานทางกฎหมายของเราสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

3.1          เราอาศัยพื้นฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล (หากมี) เมื่อเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

3.1.1      ความยินยอม: คุณให้ความยินยอมในการประมวลผล

3.1.2      การปฏิบัติตามสัญญา: จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างคุณกับเราหรือเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนก่อนที่จะลงนามในสัญญานั้น

3.1.3      ภาระผูกพันทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ: เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ หรือ

3.1.4      ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย: จำเป็นต่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา (หรือของบุคคลที่สาม) โปรดดูเนื้อหาจากหัวข้อเมื่อใดที่เรามีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย  ด้านล่างหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

3.2          โปรดทราบว่าเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยที่คุณไม่ทราบหรือไม่ยินยอม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎข้างต้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

4             เมื่อใดที่เรามีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

4.1          เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่จำเป็นสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา (หรือของบุคคลที่สาม) ซึ่งรวมถึงในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ:

4.1.1      รับประกันถึงการบริหารและการจัดการเว็บไซต์ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.1.2      บริหารจัดการการดำเนินงานและธุรกิจของเราอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.1.3      จัดการและดูแลบริการ เว็บไซต์ เนื้อหา กิจกรรม และการจัดการลูกค้าองค์กรของเรา

4.1.4      จัดเตรียมและจัดการบัญชีบนเว็บไซต์ของเราสำหรับผู้ใช้

4.1.5      ทำความเข้าใจว่าแต่ละบุคคลใช้เว็บไซต์และบริการของเราอย่างไร

4.1.6      ทำความเข้าใจและตอบสนองต่อข้อสงสัย เรื่องร้องเรียน และผลตอบรับ

4.1.7      วิจัยและวิเคราะห์บริการที่ผู้ใช้และลูกค้าองค์กรของเราต้องการ

4.1.8      ส่งข้อมูลการทำการตลาดทางตรงให้กับผู้ติดต่อ B2B และผู้ใช้

4.1.9      ปรับปรุงและพัฒนาบริการของเรา

4.1.10    รักษาโปรไฟล์สาธารณะ

4.1.11    ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขาย การถ่ายโอน หรือการจัดโครงสร้างใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจของเราและการได้มาซึ่งธุรกิจ ทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นข้อเสนอ

4.1.12    รับรองความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูล และ

4.1.13    บังคับใช้สิทธิ์ทางกฎหมายของเราและจัดการข้อพิพาทและการเรียกร้องทางกฎหมาย และรับคำแนะนำทางกฎหมายหรือระดับมืออาชีพอื่น ๆ

5             ข้อกำหนดทางกฎหมาย

5.1          ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการประมวลผลหากจำเป็นตามคำขอที่สมเหตุสมผลโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรหรือหน่วยงานราชการ หรือเพื่อป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย  เราจะไม่ลบข้อมูลส่วนบุคคลหากเกี่ยวข้องกับการสอบสวนหรือข้อพิพาท  แต่จะจัดเก็บไว้จนกว่าปัญหาเหล่านั้นได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์

6             ข้อมูลของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ที่ใด

6.1          ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดย Voxy จะถูกจัดเก็บและประมวลผลในสหรัฐอเมริกาตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา หากคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยตรงไปยัง Voxy ทางออนไลน์หรือออฟไลน์ (เช่น เมื่อสมัครบัญชีหากคุณเป็นผู้ใช้) คุณให้การรับรองว่า คุณกำลังเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ Voxy ในสหรัฐอเมริกา

6.2          ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของผู้ติดต่อ B2B หรือผู้ใช้ การถ่ายโอนข้อมูลอาจเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกตำแหน่งที่ตั้งของผู้ติดต่อ B2B หรือของผู้ใช้

6.3          หากคุณอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังที่อยู่นอกสหราชอาณาจักรและเขตเศรษฐกิจยุโรป อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร เราจะถ่ายโอนข้อมูลนอกสหราชอาณาจักรและเขตเศรษฐกิจยุโรป ที่มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่นำมาใช้กำหนดไว้เท่านั้น ลักษณะที่ว่านี้รวมถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปถือว่าเขตอำนาจศาลเพียงพอแล้ว หรือในกรณีที่ไม่มีการตัดสินใจที่เพียงพอ โดยมีการกำหนด Standard Contractual Clauses (ข้อสัญญามาตรฐาน) ไว้ โปรดติดต่อเราที่ datacontroller@voxy.com หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันเฉพาะที่เรานำมาใช้เมื่อถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

7             สิทธิ์ของผู้ใช้

7.1          ผู้ใช้อาจใช้สิทธิ์บางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ใช้อาจมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้:

7.1.1      ถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา  สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมที่คุณเคยให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหน้านี้

7.1.2      คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหากการประมวลผลดำเนินการบนพื้นฐานทางกฎหมายนอกเหนือจากความยินยอม

7.1.3      เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล  สิทธิ์ที่จะเรียนรู้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลกำลังถูกประมวลผลหรือไม่ ได้รับการเปิดเผยเกี่ยวกับบางแง่มุมของการประมวลผล และรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ระหว่างการประมวลผล

7.1.4      ตรวจสอบและขอแก้ไข  สิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและขอให้ปรับปรุงหรือแก้ไข

7.1.5      จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  ในบางกรณีหมายถึงสิทธิ์ที่จะจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

7.1.6      ให้ลบหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลออก  ในบางกรณีหมายถึงสิทธิ์ที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน

7.1.7      ความสามารถในการพกพา สิทธิ์ในการรับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ใช้กันทั่วไป และสามารถอ่านได้โดยเครื่อง และหากเป็นไปได้ในทางเทคนิค ให้ส่งข้อมูลนั้นไปยังผู้ควบคุมรายอื่นโดยไม่มีอุปสรรคใด ๆ บทบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประมวลผลโดยวิธีการอัตโนมัติ และการประมวลผลนั้นขึ้นอยู่กับความยินยอม ในสัญญาที่ผู้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของหรืออยู่ภายใต้ข้อผูกพันก่อนทำสัญญา

7.1.8      ยื่นเรื่องร้องเรียน  คุณอาจมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานควบคุมหรือหน่วยงานกำกับดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณเป็นผู้พำนักในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสหราชอาณาจักร คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานควบคุมในสหราชอาณาจักรหรือประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปที่คุณอาศัยอยู่ ที่คุณทำงาน หรือในที่ที่มีการกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูล

7.2          โปรดติดต่อเราที่ datacontroller@voxy.com หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใด ๆ ข้างต้น

8             การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

8.1          ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการประมวลผลและจัดเก็บไว้นานเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล: ดังนั้น:

8.1.1      ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาจะถูกเก็บรักษาไว้จนกว่าสัญญาดังกล่าวจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และสำหรับระยะเวลาจำกัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายหลังการสิ้นสุดของสัญญานั้น

8.1.2      ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายจะถูกเก็บรักษาไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้ใช้อาจพบข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายที่เจ้าของดำเนินการตามภายในส่วนที่เกี่ยวข้องของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

8.2          เกณฑ์ที่เราใช้กำหนดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลมีดังนี้:

8.2.1      ระยะเวลาที่คุณเป็นผู้ใช้เว็บไซต์และบริการ

8.2.2      ระยะเวลาของสัญญาที่คุณทำไว้ร่วมกับเรา

8.2.3      มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือทางกฎหมายที่ทำให้เราต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งหรือไม่

8.2.4      มีการเรียกร้องทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคุณกับเราหรือไม่ และ

8.2.5      ไม่ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎข้อบังคับใด ๆ ที่บังคับใช้จะอนุญาตให้มีระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจงในการเก็บรักษาข้อมูลหรือไม่

8.3          เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสร้างข้อมูลที่รวบรวมและไม่ระบุชื่อเพื่อช่วยเราในการวางแผน พัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อมูลนี้จะไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปเมื่อถูกทำให้เป็นแบบไม่ระบุตัวตนและรวบรวมไว้ และอาจถูกเก็บรักษาไว้นานกว่าระยะเวลาการเก็บรักษาที่กำหนดไว้ข้างต้น

9             การทำการตลาด ทางตรง

9.1          หากคุณเป็นผู้ติดต่อ B2B สิ่งที่เกิดขึ้นคือ Voxy อาจส่งข้อมูลการทำการตลาดทางตรงถึงคุณ (ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดที่มุ่งเป้าไปที่นายจ้างของคุณ) ทางอีเมล ผู้ติดต่อ B2B สามารถเลือกไม่รับการสื่อสารเหล่านี้ได้ตลอดเวลา

9.2          หากคุณเป็นผู้ใช้ Voxy อาจส่งข้อมูลการทำการตลาดทางตรงหากคุณให้ความยินยอม:

9.2.1      เพื่อทำการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Voxy และ/หรือ

9.2.2      เพื่อทำการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ระบุซึ่งอาจเป็นที่สนใจ

9.3          หากคุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของการทำการตลาดทางตรง คุณสามารถถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลาโดยติดต่อ support@voxy.com โปรดทราบว่าคำขอดังกล่าวอาจใช้เวลาสิบ (10) วันจึงจะมีผลบังคับใช้

9.4          โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะไม่ยินยอมให้ทำการตลาดทางตรงหรือเพิกถอนความยินยอมของคุณในการทำการตลาดทางตรง เราจะยังคงสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับสัญญาใด ๆ ที่คุณมีกับเราและข้อความที่เกี่ยวข้องกับบริการอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ข้อความที่เกี่ยวข้องกับการหยุดให้บริการหรือการยืนยันการจองการฝึกอบรมและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับสัญญาของคุณกับเรา หรือข้อความเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน การรีเซ็ตรหัสผ่าน และการล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบ คุณไม่สามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารเกี่ยวกับการติดต่อของคุณกับ Voxy หรือเว็บไซต์ เนื้อหา บริการ หรือข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับเว็บไซต์

10          การแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สาม

10.1        ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกประมวลผลโดยพนักงานและผู้รับเหมาของเรา

10.2        นอกจากนี้ยังมีบางสถานการณ์ที่เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึง:

10.2.1    กลุ่มบริษัท – เพื่อให้เราสามารถให้บริการที่ดีที่สุดทั่วทั้งกลุ่มของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในกลุ่มของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการคาดการณ์การจัดการและการวางแผนด้านการเงิน แม้ว่าโดยทั่วไปจะเป็นข้อมูลที่รวบรวมโดยที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

10.2.2    ลูกค้า องค์กร – Voxy จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงชื่อและรายละเอียดของการฝึกอบรมที่คุณเข้าร่วมและการรับรองที่เสร็จสมบูรณ์กับลูกค้าองค์กรที่เปิดใช้งานบัญชีของคุณ นี่คือลูกค้าองค์กรที่คุณเคยใช้รหัสเปิดใช้งานเมื่อสมัครบัญชีบนเว็บไซต์ของเราเพื่อใช้บริการของเรา และโดยทั่วไปจะเป็นนายจ้างของคุณ หรือมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่คุณเรียนอยู่ ข้อมูลที่แบ่งปันกับลูกค้าองค์กรรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้ที่สมัครใช้บริการของเราในบัญชีบริษัท และการใช้งาน/กิจกรรมของผู้ใช้เหล่านั้น ลูกค้าองค์กร (เช่น นายจ้างหรือมหาวิทยาลัยของคุณ) จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลอิสระ – โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าองค์กรที่เกี่ยวข้องสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาจะใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

10.2.3    พันธมิตรช่องทางให้บริการ – Voxy จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพันธมิตรช่องทางให้บริการที่เกี่ยวข้อง พันธมิตรช่องทางให้บริการของเราทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้กับลูกค้าองค์กรบางส่วนของเรา เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับพันธมิตรช่องทางให้บริการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พันธมิตรช่องทางให้บริการดังกล่าวสามารถจัดการข้อตกลงกับลูกค้าองค์กรเฉพาะ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่รวบรวมผ่านการใช้เว็บไซต์และบริการ

10.2.4    ผู้ให้บริการ – บุคคลที่สามอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำแนะนำของเรา ผู้ให้บริการเหล่านี้รวมถึงซัพพลายเออร์ด้านไอที (รวมถึงเว็บไซต์โฮสติ้ง ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชั่น) ผู้ให้บริการคลาวด์โฮสติ้ง การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ การประมวลผลการชำระเงิน การบริการลูกค้า ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล หน่วยงานด้านหนี้สิน ที่ปรึกษามืออาชีพ หน่วยงานด้านการตลาด ผู้ให้บริการฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติ และผู้ให้บริการอีเมล

ซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการของเราจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่เหมาะสมในการประมวลผลข้อมูลและความปลอดภัยเมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ  ข้อมูลที่เราให้ไว้ รวมถึงข้อมูลของคุณ จะถูกประมวลผลในลักษณะที่เชื่อมโยงกับประสิทธิภาพของระบบการทำงานเท่านั้น พวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

โปรดดูรายละเอียดของผู้ให้บริการหลักบางรายของเราได้จากตารางด้านล่าง

ผู้ประมวลผลข้อมูลตัวแทนของ Voxy
บุคคลที่สาม/ผู้ค้าด้านการบริการวัตถุประสงค์ประเทศ
AWS Amazonโฮสติ้ง บริการเครือข่ายการจัดส่งเนื้อหาสหรัฐอเมริกา
Logglyการบันทึกข้อมูลแบบรวมศูนย์สหรัฐอเมริกา
Marketoผู้ให้บริการอีเมลสหรัฐอเมริกา
Bluejeansการประชุมทางวิดีโอสหรัฐอเมริกา
Pendo.ioผู้ให้บริการวิเคราะห์บุคคลที่สามสหรัฐอเมริกา
Googleผู้ให้บริการวิเคราะห์บุคคลที่สาม ผู้ให้บริการอีเมลสหรัฐอเมริกา
Datadogการบันทึกข้อมูลแบบรวมศูนย์ การตรวจสอบสหรัฐอเมริกา
Oktaการตรวจสอบสิทธิ์สหรัฐอเมริกา
SpeechAceการรู้จำเสียงสหรัฐอเมริกา
Wistiaบริการเครือข่ายการจัดส่งเนื้อหาสหรัฐอเมริกา
Zendeskแชทและบริการสำหรับสนับสนุนลูกค้าสหรัฐอเมริกา
JobHomeการสนับสนุนลูกค้าบราซิล
SupportYourAppการสนับสนุนลูกค้ายูเครน

10.3        ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังองค์กรบุคคลที่สามอื่น ๆ ในบางสถานการณ์ เช่น:

10.3.1    หากเรากำลังพูดถึงการขายหรือการถ่ายโอนธุรกิจบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา – ข้อมูลอาจถูกถ่ายโอนไปยังผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้ซื้อภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมในเรื่องการรักษาความลับของข้อมูล

10.3.2    หากเราได้รับการจัดระเบียบใหม่หรือถูกขายต่อ หรือในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ การร่วมทุน การมอบหมาย การถ่ายโอน หรือการจัดการธุรกิจหรือการดำเนินงานของ Voxy ทั้งหมดหรือบางส่วน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะในลักษณะที่เชื่อมโยงกับการล้มละลายหรือการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน) ข้อมูลอาจถูกถ่ายโอนไปยังผู้ซื้อที่สามารถให้บริการแก่คุณได้ต่อไป

10.3.3    หากเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือภายใต้ประมวลกฎหมายหรือแนวปฏิบัติใด ๆ ที่เราปฏิบัติตาม หรือหากเราได้รับการร้องขอจากหน่วยงานสาธารณะหรือหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ เพื่อช่วยป้องกันการฉ้อโกงและลดความเสี่ยงด้านเครดิต

10.3.4    เพื่อตอบสนองต่อหมายศาล คำสั่งทางกฎหมาย หรือคำขออย่างเป็นทางการ เมื่อเราเชื่อว่าคุณได้กระทำการอันเป็นการละเมิดสัญญาของเรากับคุณ เพื่อสอบสวน ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมต้องสงสัยว่าจะผิดกฎหมาย การฉ้อโกงหรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น หรือเมื่อเราเชื่อว่า การทำเช่นนั้นอาจรักษาความปลอดภัยของคุณหรือความปลอดภัยของ Voxy หรือผู้อื่น หรือตามที่กฎหมายอนุญาตหรือกำหนดไว้ หรือ

10.3.5    หากเราใช้หรือแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมาย ข้อมูลของคุณอาจถูกโอนย้ายตามความจำเป็นในลักษณะที่เชื่อมโยงกับการแก้ต่างข้อเรียกร้องดังกล่าว

10.4        อาจมีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากทำเป็นแบบไม่ระบุชื่อและรวบรวมเข้าด้วยกัน ซึ่งในกรณีดังกล่าว ข้อมูลจะไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น เราอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้และยกเลิกการระบุตัวตนและเผยแพร่ในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตนหรือแบบรวบรวมกับผู้โฆษณา พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือบุคคลที่สาม เพื่อวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ ให้บริการบนเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์ของผู้อื่น ปรับปรุงบริการของเรา ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของเรา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน เราจะไม่ระบุข้อมูลดังกล่าวซ้ำ และเราจะขอให้คู่สัญญาของเราตกลงที่จะเก็บข้อมูลในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตน

11          เด็ก

11.1        เว็บไซต์นี้ไม่ได้นำทางไปที่เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และ Voxy ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีบนเว็บไซต์หรือออฟไลน์โดยรู้เท่าทัน หากคุณอายุต่ำกว่า 15 ปี คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการของเรา ลงทะเบียนอีเมลหรือสำหรับการทำการทางตรง หรือส่งข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลไปยัง Voxy ได้ หากคุณให้ข้อมูลแก่ Voxy ผ่านทางเว็บไซต์ คุณรับรองว่าคุณมีอายุ 15 ปีขึ้นไป

11.2        หากคุณอายุระหว่าง 15 – 17 ปี ณ เวลาที่เยี่ยมชม เรียกดู ใช้ หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเว็บไซต์ คุณแสดงแทนว่าคุณได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ดำเนินการเช่นนั้น และยังเป็นผู้ที่เห็นพ้องกับเงื่อนไขเหล่านี้ในนามของคุณ หากคุณเป็นผู้ปกครองหรือผู้ดูแล และเชื่อว่า Voxy อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ตั้งใจจากเด็กของคุณ โปรดแจ้งให้ Voxy ทราบในทันทีด้วยการส่งข้อความพร้อมแจกแจงรายละเอียดพื้นฐานที่คุณเชื่อและคำร้องของคุณไปที่: Voxy, Inc. 64 Bleecker St. #241, New York, NY 10012-2410 หรือ support@voxy.com

12          การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

12.1        Voxy ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางการบริหาร ทางกายภาพ และทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่รับประกันว่าจะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ อาจเป็นไปได้ที่บุคคลที่สามที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Voxy ทำการดักหรือเข้าถึงข้อมูลที่ส่งผ่านหรือการสื่อสารส่วนตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในขณะที่เราพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ทั้ง Voxy และผู้ให้บริการของเราไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งให้เราทางอินเทอร์เน็ตได้ การส่งข้อมูลในลักษณะดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

13          การอัปเดตข้อมูลของคุณ

13.1        คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบัน คุณสามารถอัปเดตข้อมูลของคุณได้โดยติดต่อเราที่ support@voxy.com หรือแก้ไขข้อมูลบัญชีของคุณ เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการประมวลผลการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำ อย่างไรก็ตาม คำขอให้ลบข้อมูลจะอยู่ภายใต้นโยบายการรายงาน การประมวลผล และการเก็บรักษาข้อมูลภายในของ Voxy และข้อผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

14          ลิงก์

14.1        คุณอาจมีโอกาสติดตามลิงก์บนเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ Voxy พยายามที่จะเชื่อมโยงกับองค์กรที่มีชื่อเสียงเท่านั้น เนื่องจากเว็บไซต์อื่นอาจไม่ได้โฮสต์หรือควบคุมโดย Voxy เราจึงไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นหรือเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น ดังนั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์อื่น ๆ อาจแตกต่างไปจากนโยบายที่บังคับใช้กับเว็บไซต์ เราขอแนะนำให้คุณทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์แต่ละแห่ง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลที่รวบรวมและดูแลโดย Voxy เท่านั้น

15          การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

15.1        หากมีการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว Voxy จะโพสต์การเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ซึ่งจะมีผลทันทีเมื่อโพสต์ คุณสามารถตรวจสอบเวลาครั้งล่าสุดที่มีการทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวได้จากส่วน “อัปเดตครั้งล่าสุด” ที่ด้านบนสุดของหน้านี้

15.2        หากเราทำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิ์ของคุณ หรือในขอบเขตที่เราได้รับอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในส่วนของวิธีการหรือเหตุผลที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยประกาศอย่างเด่นชัดบนเว็บไซต์ของเรา หรือหากเรามีที่อยู่อีเมลของคุณ เราจะแจ้งให้ทราบทางอีเมล ในกรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้ การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลเฉพาะกับข้อมูลที่รวบรวมหลังจากนั้น เว้นแต่คุณจะให้ความยินยอม

16          หากมีคำถาม

16.1        หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราที่:

16.1.1    Voxy, Inc. 64 Bleecker St. #241, New York, NY 10012-2410

16.1.2    Datacontroller@voxy.com หรือ

16.1.3    support@voxy.com

17          ประกาศเรื่องสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของพลเมืองในรัฐแคลิฟอร์เนีย

17.1        เรานำประกาศนี้ไปใช้เพื่อให้เป็นไปตาม California Consumer Privacy Act of 2018 (พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียปี ค.ศ.2018 (CCPA)) และเงื่อนไขใด ๆ ที่กำหนดไว้ใน CCPA มีความหมายเหมือนกันเมื่อใช้ในประกาศนี้ เนื่องจากขนาด/การรวบรวมข้อมูลของ Voxy ปัจจุบัน Voxy จึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม CCPA แต่เราก็จะพยายามทำเช่นนั้น

17.2        หากคุณเป็นพลเมืองในรัฐแคลิฟอร์เนียและได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ Voxy คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการขอข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ Voxy อาจมีขึ้นต่อบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรงของพวกเขา หากต้องการส่งคำขอดังกล่าว ให้ส่งไปที่ support@voxy.com

17.3        ข้อความควรระบุว่าคุณขอ “ประกาศความเป็นส่วนตัวทางเลือกสำหรับลูกค้าในแคลิฟอร์เนีย” ของคุณ บริษัทจะตอบกลับภายในสามสิบ (30) วัน กำหนดให้ Voxy ต้องตอบสนองต่อคำขอเพียงหนึ่งครั้งต่อลูกค้าหนึ่งรายในแต่ละปี และไม่จำเป็นต้องตอบสนองต่อคำขอที่ดำเนินการด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากผ่านที่อยู่อีเมลข้างต้น

17.4        เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรงหากคุณร้องขอไม่ให้เราทำเช่นนั้น คุณสามารถส่งคำขอดังกล่าวได้โดยส่งข้อความถึงเราที่ support@voxy.com

17.5        เมื่อติดต่อเรา โปรดระบุชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลส่วนบุคคลใดที่คุณไม่ต้องการให้เราเปิดเผยกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรงของพวกเขา โปรดทราบว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการควบคุมการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือสำหรับการดำเนินการตามคำขอนี้

17.6      การไม่เลือกปฏิบัติ

17.6.1    เราจะไม่เลือกปฏิบัติต่อคุณสำหรับการใช้สิทธิ์ CCPA ใด ๆ ของคุณ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก CCPA เราจะไม่:

(a)           ปฏิเสธสินค้าหรือบริการของคุณ

(b)          เรียกเก็บเงินจากคุณในราคาหรืออัตราที่แตกต่างกันสำหรับสินค้าหรือบริการ รวมถึงการให้ส่วนลดหรือผลประโยชน์อื่น ๆ หรือการกำหนดบทลงโทษ

(c)           ให้สินค้าหรือบริการในระดับหรือคุณภาพที่แตกต่างกัน

(d)          แนะนำว่าคุณอาจได้รับสินค้าหรือบริการในราคาหรืออัตราที่แตกต่างกัน หรือสินค้าหรือบริการอยู่ในระดับหรือคุณภาพที่แตกต่างกัน

17.6.2    อย่างไรก็ตาม เราอาจเสนอสิ่งจูงใจทางการเงินบางอย่างแก่คุณที่ได้รับอนุญาตจาก CCPA ซึ่งอาจส่งผลให้มีความแตกต่างกันทั้งในส่วนของราคา อัตรา หรือระดับคุณภาพ สิ่งจูงใจทางการเงินที่ CCPA อนุญาตใด ๆ ที่เราเสนอจะเกี่ยวข้องกับมูลค่าของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรที่อธิบายแง่มุมที่เป็นสาระสำคัญของโปรแกรม การเข้าร่วมโปรแกรมสิ่งจูงใจทางการเงินต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณ ซึ่งคุณสามารถเพิกถอนได้ทุกเมื่อ  ปัจจุบัน Voxy ไม่ได้เสนอโปรแกรมจูงใจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

18          ข้อมูลสำหรับผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ในบราซิล

18.1        นโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนนี้รวมและเสริมข้อมูลที่มีอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนที่เหลือ และจัดทำโดยหน่วยงานที่เรียกใช้แอปพลิเคชันนี้ และหากเป็นกรณี บริษัทแม่ บริษัทในเครือและกิจการในเครือ (เพื่อวัตถุประสงค์ของส่วนนี้ ให้รวมเรียกว่า “เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา”)

18.2        บทบัญญัติในส่วนนี้ใช้กับผู้ใช้ทุกคนที่อาศัยอยู่ในบราซิลตาม “Lei Geral de Proteção de Dados” (ผู้ใช้จะอ้างถึงด้านล่างอย่างง่ายๆ ว่า “คุณ” “ของคุณ” “ของคุณ”) สำหรับผู้ใช้ดังกล่าว บทบัญญัติเหล่านี้จะแทนที่บทบัญญัติอื่นที่อาจแตกต่างหรือขัดแย้งกันที่มีอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

18.3        เอกสารส่วนนี้ใช้คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามที่กำหนดไว้ใน Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

18.4        Voxy Brasil Serviços Educacionais Ltda. (“Voxy,” “พวกเรา” หรือ “พวกเรา”) ขอต้อนรับคุณสู่ www.voxy.com รวมถึงแอปพลิเคชั่นหรือแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ใด ๆ และทั้งหมดที่เสนอโดย Voxy ( “เว็บไซต์”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายวิธีที่ Voxy รวบรวมและรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณผ่านเว็บไซต์ บริการ และเนื้อหา และผ่านธุรกิจของ Voxy รวมถึงออฟไลน์

นโยบายความเป็นส่วนตัวพร้อมกับเงื่อนไขการใช้งานจะควบคุมการใช้เว็บไซต์ของคุณ และการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลของคุณของ Voxy

Voxy มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราต้องการรักษาความสัมพันธ์ที่โปร่งใสกับคุณ และแจ้งให้คุณทราบว่าเรามีวิธีการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่คุณให้เราได้อย่างปลอดภัย ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบัน ซึ่งคุณสามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและแก้ไขข้อสงสัยใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับหัวข้อที่อ้างถึง

ในทำนองเดียวกัน เราแจ้งให้คุณทราบว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการประมวลผลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน โดยเฉพาะ “Lei Geral de Proteção de Dados” (“LGPD”)

18.5        การยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เมื่อคุณเข้าถึง ใช้หรือเรียกดูเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ Voxy แบบออฟไลน์ แสดงถึงการตอกย้ำที่ว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในปัจจุบัน

หากคุณไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลกับ Voxy หรือใช้เว็บไซต์และต้องยุติการใช้งานเว็บไซต์ทันที

หากมีการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว Voxy จะโพสต์การเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ซึ่งจะมีผลทันทีเมื่อโพสต์ การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลเฉพาะกับข้อมูลที่รวบรวมหลังจากนั้น เว้นแต่คุณจะให้ความยินยอม คุณสามารถตรวจสอบเวลาครั้งล่าสุดที่มีการทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวได้จากส่วน “อัปเดตครั้งล่าสุด” ที่ด้านบนสุดของหน้านี้

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ Voxy แบบออฟไลน์ นโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลบังคับใช้กับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลของคุณของ Voxy Voxy อาจจัดเตรียมเอกสารสำเนานโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อบริษัทรวบรวมข้อมูลจากคุณแบบออฟไลน์ นอกเหนือจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณยอมรับว่าบทบัญญัติในเงื่อนไขการใช้งานยังควบคุมการรวบรวมและการใช้ข้อมูลของคุณที่รวบรวมแบบออฟไลน์โดย Voxy อีกด้วย

18.6        ประเภทของข้อมูลที่เรารวบรวมและประมวลผล

เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับคุณที่ช่วยให้ Voxy ระบุตัวตนของคุณได้ เช่น ชื่อและนามสกุล วันเกิด ที่อยู่อีเมล ที่อยู่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ รหัสผ่าน ความชื่นชอบและความสนใจ ระดับการศึกษา ชาติพันธุ์ สถานภาพการสมรส พฤติกรรมการซื้อของ การใช้เว็บไซต์ อายุ เพศ (รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”)

เราสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้เฉพาะในกรณีที่เรามีพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลดังกล่าว ซึ่งรวมถึง:

i.        ความยินยอมของคุณต่อกิจกรรมการประมวลผลที่เกี่ยวข้อง

ii.       การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่อยู่กับเรา

iii.       การดำเนินการตามนโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับหรือตามสัญญา ข้อตกลง และเครื่องมือทางกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน

iv.       การศึกษาที่ดำเนินการโดยหน่วยงานวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ระบุชื่อ

v.        การทำสัญญาและขั้นตอนเบื้องต้น ในกรณีที่คุณเป็นคู่สัญญาในสัญญาดังกล่าว

vi.       การใช้สิทธิ์ของเราในกระบวนการยุติธรรม การบริหาร หรืออนุญาโตตุลาการ

vii.       ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา โดยมีเงื่อนไขว่าสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณต้องไม่อยู่เหนือผลประโยชน์ดังกล่าว และ

viii.      การคุ้มครองเครดิต

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลทั้งหมดที่ร้องขอโดยเว็บไซต์ถือเป็นข้อบังคับ และการไม่สามารถให้ข้อมูลนี้อาจทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถให้บริการได้

เราอาจรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณด้วย เช่น ที่อยู่ IP, สถิติการใช้งาน ประวัติการเรียกดู ประเภทของคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เข้าถึงเว็บไซต์ เนื้อหา หรือบริการ ประเภทของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ ( เช่น Microsoft Windows หรือ Mac OS) ประเภทของเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ (เช่น Firefox, Chrome, Internet Explorer) และชื่อโดเมนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ (รวมเรียกว่า “ข้อมูลการสื่อสาร”)

18.7        วิธีที่เราใช้รวบรวมและถ่ายโอนข้อมูลของคุณ

เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเมื่อคุณใช้เว็บไซต์หรือลงทะเบียนบัญชีเพื่อเข้าถึงเนื้อหา บริการ หรือกิจกรรมที่อยู่บนเว็บไซต์ หรือเพื่อขอรับอีเมลหรือจดหมายข่าวที่อาจนำเสนอบนเว็บไซต์หรือในแบบออฟไลน์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดย Voxy อาจถูกจัดเก็บและประมวลผลนอกอาณาเขตของบราซิล ซึ่งในที่นี้คือที่สหรัฐอเมริกา  เมื่อใช้เว็บไซต์และส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยัง Voxy ทางออนไลน์หรือออฟไลน์ แสดงว่าคุณให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งต่อการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกอาณาเขตของบราซิล

เราอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมผ่านเว็บไซต์ของเราหรือออฟไลน์เข้ากับข้อมูลที่เราได้รับจากบริษัทในเครือ ซัพพลายเออร์ ผู้ค้า พ่อค้า ผู้อนุญาต พันธมิตรหรือผู้สนับสนุน และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ (เช่น บันทึกออฟไลน์หรือข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ) เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลที่รวมกันในฐานะที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

Voxy อาจได้รับและบันทึกข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติไว้ในไฟล์บันทึกบนเซิร์ฟเวอร์ของเราจากเบราว์เซอร์ของคุณ ตลอดจนผ่านการวิเคราะห์อื่น ๆ ของเว็บไซต์ เราอาจรวบรวมข้อมูลโดยใช้คุกกี้ เว็บบีคอน หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน หรือผ่านบุคคลที่สามที่ใช้เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

18.7.1    คุกกี้

เราใช้ “คุกกี้” เพื่อปรับประสบการณ์ที่คุณมีต่อเว็บไซต์ เนื้อหา และบริการให้ตรงกับที่คุณต้องการ และเพื่อจัดเก็บข้อมูลของคุณ คุณจะได้ไม่ต้องป้อนข้อมูลเหล่านี้ทุกครั้งที่คุณคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ หรือเข้าถึงเนื้อหาหรือบริการ คุกกี้คือไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ถูกถ่ายโอนมาไว้ที่ฮาร์ดไดร์ฟของคุณ และประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อผู้ใช้ของคุณ ความชื่นชอบของผู้ใช้ เว็บเพจที่คุณคลิกเข้าไปดูและกิจกรรมที่คุณทำในขณะที่ใช้เว็บไซต์ เนื้อหา หรือบริการ คุณอาจปิดกั้นหรือลบคุกกี้ออกจากฮาร์ดไดร์ฟของคุณ แต่หากปิดใช้งานคุกกี้ คุณอาจไม่สามารรถเข้าถึงบริการหรือเนื้อหาทั้งหมดได้ หุ้นส่วนธุรกิจบางรายของเรายังใช้คุกกี้เพื่อให้ข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อและที่รวบรวมไว้ และข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ใช้ของเราแก่เรา เราจะไม่เข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้เหล่านี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไม่ครอบคลุมการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม

หากไม่ต้องการใช้คุกกี้ของผู้ค้าที่เป็นบุคคลที่สาม ให้คลิกที่ Network Advertising Initiative opt-out page

18.7.2    เว็บบีคอน

เราหรือบริษัทอรรถประโยชน์ที่ติดตามบุคคลที่สามยังใช้ “เว็บบีคอน” เพื่อรวบรวมข้อมูลของคุณเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนและผู้โฆษณาที่เลือก และเนื้อหาและบริการของเรา เว็บบีคอนคือไฟล์ภาพกราฟิกขนาดเล็กจิ๋วที่ฝังอยู่ในเว็บเพจ หรืออีเมลที่แสดงความมีตัวตนบนเว็บเพจหรืออีเมล และส่งข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของผู้ใช้กลับไปที่เซิร์ฟเวอร์หลักของตน ข้อมูลที่เว็บบีคอนรวบรวมจะช่วยให้เราตรวจสอบในเชิงสถิติว่ามีจำนวนมากน้อยกี่คนที่ใช้เว็บไซต์และบริการของเรา เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนและผู้โฆษณาที่เลือก และการใช้บริการของเรา และสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว

18.8      วิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ

เราอาจใช้ข้อมูลที่เรารวบรวม:

i.        เพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบถึงรายการใหม่ ๆ เช่น ฟีเจอร์ เงื่อนไข เนื้อหา บริการ กิจกรรม

ii.       เพื่อส่งอีเมลหรือจดหมายข่าว และเพื่อเตรียมเนื้อหาในแบบที่เหมาะสมกับคุณให้ไว้ในจดหมายข่าว

iii.       เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับการตั้งค่าการเรียกดูและการดู

iv.       เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลประชากรและความสนใจของผู้ใช้ของเรา

v.        เพื่อดูแลจัดการเนื้อหา บริการ หรือกิจกรรม

vi.       เพื่อประมวลผลและตอบสนองต่อข้อสักถามของคุณ

vii.      เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์

viii.     เพื่อวัตถุประสงค์ที่คุณเปิดเผยข้อมูล และ

ix.       เพื่อบังคับใช้เงื่อนไขการใช้งาน

18.8.1    ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการประมวลผลและจัดเก็บไว้นานเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล:

ดังนั้น:

i.       ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาจะถูกเก็บรักษาไว้จนกว่าสัญญาดังกล่าวจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์

ii.       ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของจะถูกเก็บรักษาไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

Voxy อาจได้รับอนุญาตให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้นานกว่าเดิมเมื่อคุณให้ความยินยอมต่อการดำเนินการดังกล่าว ตราบเท่าที่คุณยังไม่ได้ถอนความยินยอมนั้น นอกจากนั้น Voxy อาจมีสิทธิ์เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้นานกว่าเดิมเมื่อจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันการปฏิบัติตามสัญญาหรือภายใต้การสั่งการของผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาด

สำหรับผู้ใช้ระบบการเรียนการสอนทุกคนของเว็บไซต์นั้น จะมีการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นแบบไม่ระบุชื่อเมื่อสิ้นสุดสัญญากับ Voxy และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกลบทิ้งในระยะเวลาไม่เกินหก (6) เดือน และจะเก็บรักษาไว้เพียงประวัติการใช้งานและการนำทางของแพลตฟอร์ม Voxy

18.8.2    การแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สาม

Voxy อาจเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับคุณ:

(i) ให้กับบุคคลที่สามเพื่อทำการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการโฆษณา หรือเพื่อยืนยันหรืออัปเดตข้อมูลที่คุณให้

(ii) ให้กับซัพพลายเออร์ ผู้ค้า และบุคคลอื่นที่ช่วย Voxy นำเสนอบริการให้กับคุณ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกให้ทำงานในหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

(iii) ให้กับบุคคลที่สามในกรณีที่มีการปรับโครงสร้าง การควบรวมกิจการ การขาย การร่วมทุน การมอบหมาย การถ่ายโอน หรือการจัดการธุรกิจหรือการดำเนินงานทั้งหมดหรือบางส่วนของ Voxy (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรือการดำเนินคดีใด ๆ ที่คล้ายคลึงกัน) หรือ

(iv) เช่นที่ได้รับอนุมัติเห็นชอบจากคุณ

Voxy ยังสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะให้กับลูกค้าองค์กรที่ว่าจ้างเพื่อให้บริษัทให้บริการแก่พนักงาน ผู้รับเหมาหรือหุ้นส่วนของลูกค้าองค์กร ในกรณีดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึงชื่อนามสกุลของคุณ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ บันทึกย่อการเรียน เกรด ความถี่ในการเข้าเรียน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความคืบหน้าของหลักสูตร เมื่อลูกค้าองค์กรคือผู้รับเหมาของผู้เรียนไม่ว่าจะในลักษณะใด ทั้งการจัดการธุรกิจ ข้อตกลงและเงื่อนไขระหว่างผู้เรียนและลูกค้าองค์กรจะถูกนำมาปรับใช้ด้วย

เรายังเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อตอบสนองต่อหมายศาล คำสั่งทางกฎหมาย หรือคำขออย่างเป็นทางการ เมื่อเราเชื่อว่าคุณได้กระทำการอันเป็นการละเมิดเงื่อนไข เพื่อสอบสวน ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมต้องสงสัยว่าจะผิดกฎหมาย การฉ้อโกงหรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น หรือใช้สิทธิ์ตามกฎหมายหรือแก้ต่างคำกล่าวอ้าง เมื่อเราเชื่อว่า การทำเช่นนั้นอาจรักษาความปลอดภัยของคุณหรือความปลอดภัยของ Voxy หรือผู้อื่น หรือตามที่กฎหมายอนุญาตหรือกำหนดไว้

เราอาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม นอกจากนั้น เราอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้และยกเลิกการระบุตัวตนและเผยแพร่ในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตนหรือแบบรวบรวมกับผู้โฆษณา พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือบุคคลที่สาม เพื่อวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ ให้บริการบนเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์ของผู้อื่น ปรับปรุงบริการของเรา ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของเรา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน เราจะไม่ระบุข้อมูลดังกล่าวซ้ำ และเราจะขอให้คู่สัญญาของเราตกลงที่จะเก็บข้อมูลในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตน

บางครั้ง เราจะทำสัญญากับบริษัทอื่นและบุคคลอื่น เพื่อให้ดำเนินการหรือให้บริการในนามของเรา เช่น เว็บไซต์โฮสติ้ง การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลการชำระเงิน การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และรายการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน การบริการลูกค้า การส่งอีเมล การตรวจสอบบัญชี และบริการอื่น บริษัทหรือบุคคลอื่นอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการทำงานของตน แต่จะถูกจำกัดไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการให้บริการสำหรับเราหรือเพื่อเรา Voxy กำหนดให้ตัวแทนของบริษัทและผู้ให้บริการของบริษัทที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล มีการป้องกันระดับเดียวกับที่กำหนดโดย LGPD

18.9      สิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

ผู้ใช้อาจใช้สิทธิ์เฉพาะที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลโดยเจ้าของ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะทำดังนี้:

i.        ได้รับคำยืนยันถึงการมีอยู่ของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ii.        ถอนความยินยอมของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา

iii.       คัดค้านการประมวลผลข้อมูลของตน

vi.       เข้าถึงข้อมูลของตน

v.        ตรวจสอบและขอแก้ไข

vi.       ได้รับการไม่เปิดเผยชื่อ ปิดกั้นหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นหรือเป็นส่วนเกินของคุณ หรือข้อมูลที่ไม่ได้ประมวลผลในลักษณะที่ LGPD กำหนดไว้

vii.      ให้ลบหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ออก

viii.     ยื่นเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

คุณไม่มีทางถูกเลือกปฎิบัติ หรือทนทุกข์ทรมานจากความเสียหายไม่ว่าจะในรูปแบบใดหากคุณใช้สิทธิ์ของคุณ แต่คุณต้องระลึกไว้เสมอว่า ในบางกรณี การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจป้องกัน Voxy ไม่ให้ให้บริการบางอย่างแก่คุณได้

18.9.1    วิธียื่นคำร้องของคุณ

คุณสามารถยื่นคำร้องที่คุณแสดงอย่างชัดเจนเพื่อใช้สิทธิ์ของคุณโดยไม่ถูกเรียกเก็บเงินได้ตลอดเวลา โดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ หรือผ่านทางตัวแทนกฎหมายของคุณ

18.9.2    วิธีและเวลาที่เราจะตอบสนองต่อคำขอของคุณ

เราจะพยายามตอบสนองต่อคำขอของคุณโดยเร็วที่สุด

ในกรณีเหล่านี้ หากเราไม่สามารถดำเนินการได้ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แจ้งให้คุณทราบถึงเหตุผลข้อเท็จจริงหรือเหตุผลตามข้อกฎหมายที่ทำให้เราไม่สามารถจัดการกับคำขอของคุณได้ในทันที อย่างที่ต้องการได้ ในกรณีที่เราไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะแนะนำให้คุณติดต่อกับบุคคลอื่นหรือฝ่ายกฎหมายที่คุณควรอ้างถึงคำขอของคุณ หากเราอยู่ในตำแหน่งที่สามารถทำเช่นนั้นได้

คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการให้เราตอบคำถามของคุณในทันทีหรือไม่ หรือคำขอใดที่เราจะตอบได้ด้วยรูปแบบที่เรียบง่าย หรือถ้าคุณต้องการให้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมด

ในกรณีหลังนี้ เราจะตอบกลับภายใน 15 วันหลังจากคุณส่งคำขอแล้ว โดยจะนำเสนอข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ พร้อมการยืนยันที่ว่ามีบันทึกอยู่หรือไม่ เกณฑ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้เพื่อประมวลผล และวัตถุประสงค์ของการประมวลผล ขณะที่ปกป้องความลับทางการค้าและอุตสาหกรรมของเรา

ในกรณีที่คุณยื่นขอการแก้ไข การลบ การไม่เปิดเผยชื่อ หรือการปิดกั้นข้อมูลส่วนบุคคล เราจะต้องติดต่อประสานงานเพื่อส่งต่อคำขอของคุณไปยังฝ่ายอื่นที่เราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ในทันที เพื่อให้บุคคลที่สามรายนั้นปฏิบัติตามคำขอของคุณด้วย ยกเว้นในกรณีที่การสื่อสารดังกล่าวพิสูจน์แล้วว่าไม่สามารถทำได้ หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินความพยายามเกินควรจากฝ่ายของเรา

18.10    การสื่อสารกับคุณ

คุณอนุญาตให้ Voxy ส่งอีเมลให้กับคุณเพื่อแสดงการตอบสนองต่อการสื่อสารของคุณ และจัดการกับบริการ เนื้อหา หรือกิจกรรม หากคุณมีส่วนร่วมในบริการ เนื้อหา หรือกิจกรรมใด คุณยอมรับว่า Voxy จะได้รับอนุญาตให้ติดต่อคุณ เพื่อส่งข้อมูลและเอกสารให้กับคุณทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ คำแนะนำในการยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิกรวมอยู่ในอีเมลส่งเสริมการขายแต่ละฉบับจาก Voxy หรือคุณอาจส่งอีเมลขอทราบรายละเอียดวิธีเลิกรับการสื่อสารใด ๆ ได้ที่ support@voxy.com

โปรดทราบว่าคำขอดังกล่าวอาจใช้เวลาสิบ (10) วันจึงจะมีผลบังคับใช้ คุณไม่สามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารเกี่ยวกับการติดต่อของคุณกับ Voxy หรือเว็บไซต์ เนื้อหา บริการ หรือข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับเว็บไซต์

18.11     การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

Voxy ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางการบริหาร ทางกายภาพ และทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่รับประกันว่าจะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ อาจเป็นไปได้ที่บุคคลที่สามที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Voxy ทำการดักหรือเข้าถึงข้อมูลที่ส่งผ่านหรือการสื่อสารส่วนตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในขณะที่เราพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ทั้ง Voxy และผู้ให้บริการของเราไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งให้เราทางอินเทอร์เน็ตได้ การส่งข้อมูลในลักษณะดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

18.12     การอัปเดตข้อมูลของคุณ

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบัน คุณสามารถอัปเดตข้อมูลของคุณได้โดยติดต่อเราที่ support@voxy.com หรือแก้ไขข้อมูลบัญชีของคุณ เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการประมวลผลการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำ อย่างไรก็ตาม คำขอให้ลบข้อมูลจะอยู่ภายใต้นโยบายการรายงาน การประมวลผล และการเก็บรักษาข้อมูลภายในของ Voxy และข้อผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

18.13    ลิงก์

คุณอาจมีโอกาสติดตามลิงก์บนเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ Voxy พยายามที่จะเชื่อมโยงกับองค์กรที่มีชื่อเสียงเท่านั้น เนื่องจากเว็บไซต์อื่นอาจไม่ได้โฮสต์หรือควบคุมโดย Voxy เราจึงไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นหรือเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น ดังนั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์อื่น ๆ อาจแตกต่างไปจากนโยบายที่บังคับใช้กับเว็บไซต์ เราขอแนะนำให้คุณทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์แต่ละแห่ง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลที่รวบรวมและดูแลโดย Voxy เท่านั้น

18.14     หากมีคำถาม ติดต่อเจ้าของและผู้ควบคุมข้อมูล

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราที่: datacontroller@voxy.com หรือ support@voxy.com

ต้องส่งคำขอถึง Brazilian Data Privacy Dept (แผนกความเป็นส่วนตัวของข้อมูลชาวบราซิล)

นโยบายคุกกี้

Voxy, Inc. (Voxyเรา หรือพวกเรา) ขอต้อนรับคุณเข้าสู่เว็บไซต์ www.voxy.com รวมถึงแพลตฟอร์ม แอปพลิเคชั่นหรือแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ใด ๆ และทั้งหมดที่เสนอโดย Voxy, Inc. (เว็บไซต์) Voxy ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเราตามที่อธิบายไว้ในนโยบายคุกกี้นี้

เราใช้ “คุกกี้” เพื่อปรับประสบการณ์ที่คุณมีต่อเว็บไซต์ เนื้อหา และบริการให้ตรงกับที่คุณต้องการ และเพื่อจัดเก็บข้อมูลของคุณ คุณจะได้ไม่ต้องป้อนข้อมูลเหล่านี้ทุกครั้งที่คุณคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ หรือเข้าถึงเนื้อหาหรือบริการ โปรดทบทวนนโยบายคุกกี้นี้ด้วยความระมัดระวัง

นโยบายคุกกี้ได้รับการอัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเดือน [สิงหาคม] 2564(2021)

คุกกี้บางอันเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับรายละเอียดวิธีที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เบราว์เซอร์ของคุณจัดเก็บไว้ และยอมให้คุกกี้จดจำข้อมูลระหว่างที่เปิดดูเว็บเพจและใช้เบราว์เซอร์

คุกกี้แบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ๆ ได้แก่:

  • คุกกี้ช่วงอินเทอร์เน็ต: จำเพาะสำหรับการคลิกในเว็บไซต์เฉพาะและจำกัดให้กับการส่งตัวบ่งชี้ช่วงการใช้อินเทอร์เน็ต (ตัวเลขสุ่มที่เซิร์ฟเวอร์สร้างขึ้น) เพื่อไม่ให้คุณต้องป้อนข้อมูลอีกครั้งเมื่อคุณสำรวจเพจใหม่  คุกกี้ช่วงอินเทอร์เน็ตจะไม่ถูกจัดเก็บไว้บนเครื่องของคุณอย่างถาวร และจะถูกลบออกเมื่อปิดเบราว์เซอร์
  • คุกกี้ถาวร: บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าที่คุณเลือก และจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแคชของเบราว์เซอร์ของคุณหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

การปิดและการลบคุกกี้

คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าคุกกี้ได้ด้วยการเลือกยอมรับหรือปฏิเสธเมื่อข้อความแสดงการยินยอมคุกกี้ปรากฏขึ้นบนเว็บไซต์ของเรา หากคุณเลือกปฏิเสธ คุกกี้ที่ไม่สำคัญจะไม่ถูกนำมาใช้บนอุปกรณ์ของคุณ

นอกจากนั้น เว็บเบราว์เซอร์ทั้งหมดยังช่วยให้คุณจำกัดพฤติกรรมของคุกกี้ หรือปิดคุกกี้ภายในการตั้งค่าหรือจากตัวเลือกของเบราว์เซอร์ได้ ขั้นตอนในการดำเนินการนี้จะแตกต่างกันในแต่ละเบราว์เซอร์ คุณสามารถค้นหาคำแนะนำใต้เมนูวิธีใช้บนเบราว์เซอร์ของคุณ และคุณยังสามารถใช้เบราว์เซอร์เพื่อดูคุกกี้ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และลบทีละคุกกี้ หรือลบทิ้งทั้งหมดในครั้งเดียว

โปรดทราบว่า คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัติทั้งหมดของเว็บไซต์และบริการของเราได้ และอาจเกิดปัญหากับเว็บไซต์และบริการได้หากคุณลบหรือปฏิเสธคุกกี้บางตัว

สิ่งที่คุกกี้เหล่านั้นทำ

เราได้จัดแบ่งคุกกี้ที่อยู่บนเว็บไซต์ของเราออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้:

ประเภทของคุกกี้วัตถุประสงค์ของคุกกี้
มีความสำคัญคุกกี้เหล่านี้มีความสำคัญต่อคุณเมื่อคุณท่องเว็บไซต์ของเรา และใช้คุณสมบัติที่อยู่บนเว็บไซต์  ข้อมูลที่รวบรวมจะเกี่ยวข้องกับการทำงานของเว็บไซต์ และช่วยให้เราจัดเตรียมเว็บไซต์ให้กับคุณได้
การทำงาน/การใช้ประโยชน์คุกกี้เหล่านี้จดจำตัวเลือกที่คุณเลือกไว้ เช่น ประเทศที่คุณใช้เปิดดูเว็บไซต์ของเรา ภาษาของคุณและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่คุณทำกับขนาดของข้อความและส่วนอื่น ๆ ของเว็บเพจที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้ของคุณ และเพื่อทำให้การเข้าดูเว็บไซต์ของคุณเป็นไปในแบบที่คุณต้องการและมีความสนุกสนาน
การวิเคราะห์คุกกี้เหล่านี้รวบรวมข้อมูลวิธีการใช้เว็บไซต์ของเราในหมู่ผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น เพจที่คุณคลิกเข้าไปดูบ่อยที่สุด ช่วงเวลาไหนที่คุณเข้าไปดูเว็บไซต์บ่อยที่สุด คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาดหรือไม่และคุณมาที่เว็บไซต์ของเราได้อย่างไร  ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้รวบรวมจะนำมาใช้วิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อให้คุณใช้เว็บไซต์ของเราได้ดียิ่งขึ้น

 

นอกจากนั้น เรายังได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งของคุกกี้ที่จะปรากฏเมื่อคุณคลิกที่เว็บไซต์ เราได้พยายามให้รายละเอียดมากที่สุดเมื่อลงรายการเหล่านี้ แต่คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันบนเว็บไซต์เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

คุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์ของ Voxy.com

ประเภทคุกกี้ระยะเวลาของคุกกี้วัตถุประสงค์
การวิเคราะห์_ga_BYBG9N694KปีGoogle Analytics: ติดตามการใช้แพลตฟอร์มแบบรวม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงนโยบายด้านการตลาดและปรับปรุงแพลตฟอร์ม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
การวิเคราะห์_gaปีGoogle Analytics: ติดตามการใช้แพลตฟอร์มแบบรวม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงนโยบายด้านการตลาดและปรับปรุงแพลตฟอร์ม

คุกกี้ที่ใช้ในแพลตฟอร์ม Voxy

ประเภทคุกกี้ระยะเวลาของคุกกี้วัตถุประสงค์
มีความสำคัญsessionidเดือนระบุช่วงที่ผู้ใช้ใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์และการให้อำนาจสิทธิ์ขาด มอบหมายโดยแอปพลิเคชั่นของ Voxy
มีความสำคัญmy_languageเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชั่นนำมาใช้เพื่อระบุถึงภาษาของผู้ใช้
มีความสำคัญcsrftokenปีdjango cooke เพื่อป้องกันการปลอมแปลงข้ามเว็บไซต์
มีความสำคัญlogglytrackingsessionเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตการใช้เพื่อเชื่อมโยงการดีบักและไฟล์บันทึกการแก้ไขปัญหา
การวิเคราะห์_mkto_trkปีใช้โดยเครื่องมืออีเมลการทำงานของเราที่ชื่อ Marketo ที่ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้เพื่อส่งอีเมลการทำงานและการใช้งานของผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของเรา
การวิเคราะห์_gaปีGoogle Analytics: ติดตามการใช้แพลตฟอร์ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์ม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
การวิเคราะห์Pendo (ตำแหน่งจัดเก็บในเครื่อง) Pendo_* Pendo: ติดตามการใช้แพลตฟอร์มโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์ม และยอมให้ Voxy ส่งข้อความถึงผู้ใช้บนแพลตฟอร์มเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้ข้อมูล
มีความสำคัญZendesk (ตำแหน่งจัดเก็บในเครื่อง) ZD_* Zendesk: อนุญาตให้ทีมสนับสนุนแก้ไขปัญหาและติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้และลูกค้า

 

เทคโนโลยีอื่น 

นอกเหนือจากคุกกี้ เราใช้เทคโนโลยีที่คล้ายกันอื่น ๆ ด้วยได้แก่:

  • เว็บ บีคอน: เราหรือบริษัทอรรถประโยชน์ที่ติดตามบุคคลที่สามยังใช้ “เว็บบีคอน” เพื่อรวบรวมข้อมูลของคุณเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนและผู้โฆษณาที่เลือก และเนื้อหาและบริการของเรา เว็บบีคอนคือไฟล์ภาพกราฟิกขนาดเล็กจิ๋วที่ฝังอยู่ในเว็บเพจ หรืออีเมลที่แสดงความมีตัวตนบนเว็บเพจหรืออีเมล และส่งข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของผู้ใช้กลับไปที่เซิร์ฟเวอร์หลักของตน ข้อมูลที่เว็บบีคอนรวบรวมจะช่วยให้เราตรวจสอบในเชิงสถิติว่ามีจำนวนมากน้อยกี่คนที่ใช้เว็บไซต์และบริการของเรา
  • SDKs: ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์โมบายแอปพลิเคชันของบริษัทที่สามที่นำมาใช้ในแอปของเรา  ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์เหล่านี้จะช่วยให้เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของแอป และอปุกรณ์ที่มีแอปทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงแพลตฟอร์มของเรา]

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้ของเรา

นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ

หากเราเปลี่ยนแปลงรายการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้นี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านป็อปอัพบนเว็บไซต์ของคุณทั้งในช่วงระยะเวลาก่อนและหลังมีการเปลี่ยนแปลง คุณอาจทบทวนนโยบายคุกกี้ได้ด้วยการเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราและคลิกที่ลิงก์นโยบายความเป็นส่วนตัว