เงื่อนไขการใช้งาน

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: พฤศจิกายน 2021(2564)

Voxy, Inc. (“Voxy,” “พวกเรา” หรือ “พวกเรา”) ขอต้อนรับคุณสู่เว็บไซต์ www.voxy.com รวมถึงแอปพลิเคชั่นหรือแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ใด ๆ และทั้งหมดที่เสนอโดย Voxy, Inc. ( “เว็บไซต์”) การใช้เว็บไซต์จะเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งาน (“เงื่อนไข”) และนโยบายความเป็นส่วนตัว

1             การยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน

1.1          ด้วยการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ แสดงว่าคุณได้รับรองว่า ได้อ่าน ทำความเข้าใจและเห็นพ้องที่จะถูกผูกพันด้วยเงื่อนไขเหล่านี้ที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้ประหนึ่งคุณได้ลงนามในข้อตกลงนั้นแล้ว หากในเวลาใดก็ตามที่คุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขเหล่านี้ ห้ามเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ เงื่อนไขเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษและแปลเป็นภาษาอื่น ในกรณีที่พบความไม่สอดคล้องของเอกสารทั้งสองเวอร์ชั่น ให้ถือปฏิบัติตามเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ

1.2          การเข้าถึง การใช้งานของคุณและการเรียกดูเว็บไซต์และบริการและเนื้อหาของเว็บไซต์จะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขทั้งหมดที่ปรากฏในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ VOXY รวมถึงกฎหมายและกฎข้อบังคับทั้งหมดที่นำมาใช้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ การอนุญาตให้คุณเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์จะถูกเพิกถอนโดยอัตโนมัติและในทันที

1.3          โปรดดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราหากต้องการรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและประมวลผล และ นโยบายคุกกี้ สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันของเรา

2             การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งาน

2.1          อาจมีการทบทวนหรือปรับปรุงเนื้อหาของเงื่อนไขเหล่านี้เป็นระยะ ๆ ด้วยเหตุนี้ คุณจึงควรตรวจสอบเงื่อนไขเหล่านี้ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถตรวจสอบเวลาครั้งล่าสุดที่มีการทบทวนเงื่อนไขได้จากส่วน “อัปเดตครั้งล่าสุด” ที่ด้านบนสุดของหน้านี้ เมื่อคุณเข้าถึง ใช้หรือเรียกดูเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง แสดงถึงการตอกย้ำที่ว่าคุณยอมรับเงื่อนไขที่ปรากฏในปัจจุบัน รายการใดก็ตามที่เปลี่ยนแปลงภายในเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่เผยแพร่และนำมาใช้กับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ รวมถึงข้อมูลที่รวบรวมจากคุณ ณ วันที่อัปเดตครั้งล่าสุดและหลังจากวันที่อัปเดตครั้งล่าสุดเท่านั้น เว้นแต่เราจะแจ้งให้คุณทราบ

2.2          Voxy อาจเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการหรือคุณสมบัติของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา คุณเข้าใจและยอมรับว่า Voxy อาจยุติหรือจำกัดการใช้เว็บไซต์ของคุณได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดหรือไม่มีเหตุผลใด โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบ

3             ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตสำหรับเว็บไซต์

3.1          เมื่อพิจารณาการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณให้การแสดงแทนว่า คุณมีอายุตรงกับเกณฑ์การทำสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย (ยกเว้นตามที่ปรากฏในย่อหน้าถัดไป) และไม่มีข้อห้ามให้คุณรับบริการภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือเขตอำนาจศาลอื่นที่นำมาใช้ การใช้เว็บไซต์ บริการหรือเนื้อหาจะกลายเป็นโมฆะในที่ ๆ เป็นข้อห้ามโดยกฎหมายที่นำมาใช้ และสิทธิ์ในการเข้าถึงเว็บไซต์ เนื้อหาหรือบริการจะถูกเพิกถอนภายในเขตอำนาจศาลนั้น

3.2          เว็บไซต์จะถูกนำทางไปยังบุคคลที่อายุ 15 ปีขึ้นไป Voxy และเว็บไซต์ไม่มีเจตนาเก็บรวบรวมข้อมูลจากเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี หากคุณอายุต่ำกว่า 15 ปี คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์หรือส่งข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลใดให้กับ Voxy บนเว็บไซต์หรือแบบออฟไลน์ หากคุณเปิดเผยข้อมูลให้กับ Voxy ผ่านทางเว็บไซต์ คุณได้แสดงแทนว่าคุณอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี หากคุณอายุระหว่าง 15 – 17 ปี ณ เวลาที่เยี่ยมชม เรียกดู ใช้ หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเว็บไซต์ คุณแสดงแทนว่าคุณได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ดำเนินการเช่นนั้น และยังเป็นผู้ที่เห็นพ้องกับเงื่อนไขเหล่านี้ในนามของคุณ หากคุณเป็นผู้ปกครองหรือผู้ดูแล และเชื่อว่า Voxy อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ตั้งใจจากเด็กของคุณ โปรดแจ้งให้ Voxy ทราบในทันทีด้วยการส่งอีเมลถึง: legal@voxy.com พร้อมแจกแจงรายละเอียดพื้นฐานที่คุณเชื่อและคำร้องของคุณ

4             นโยบายความเป็นส่วนตัว

4.1          โปรดทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เพื่อดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม การประมวลผล และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สำหรับผู้ใช้ที่พำนักอยู่ในบราซิลนั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวจะรวมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 13.709/2018

5             เนื้อหาและบริการของเว็บไซต์

5.1          ขณะที่อยู่บน เลื่อนผ่านหรือเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ เราอาจนำเสนอบทเรียนที่ปรับเปลี่ยนตามบริบท รวมถึงแบบทดสอบ เกม คำถาม แบบฝึกหัดและบริการที่คล้ายกันที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้รู้จักกับภาษาใหม่ พร้อมพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศของผู้ใช้ (“บริการ”) เรายังนำเสนอเนื้อหาต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ กราฟิก เสียง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ โลโก้ ไอคอน ภาพ สื่อ ข้อมูล แผนภูมิ แผนที่ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลและวัสดุอื่น (“เนื้อหา”) บริการและเนื้อหาบางส่วนเข้าถึงได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนกับเรา แต่บริการและเนื้อหาบางส่วนอาจกำหนดให้ต้องลงทะเบียน และผู้ใช้ต้องเสียค่าธรรมเนียม เนื้อหาและบริการเป็นทรัพย์สินเด็ดขาดและแต่เพียงผู้เดียวของ Voxy รวมถึงผู้อนุญาต หรือผู้ให้บริการเนื้อหารายอื่น

5.2          เนื้อหาและบริการจัดทำขึ้นเพื่อให้คุณใช้เป็นการส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ คุณเห็นพ้องที่จะปฏิบัติตามข้อจำกัดต่าง ๆ ที่นำมาเผยแพร่ และเชื่อมโยงกับการใช้ การผลิตซ้ำ หรือการแจกจ่ายบริการหรือเนื้อหา ห้ามใช้เว็บไซต์ บริการหรือเนื้อหาในลักษณะใดก็ตามที่เป็นข้อห้ามอย่างชัดเจนโดยเงื่อนไขเหล่านี้ และอาจถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายระหว่างประเทศ

5.3          อาจมีการใช้เงื่อนไขพิเศษกับผลิตภัณฑ์ บริการหรือคุณสมบัติบางอย่างที่เสนอบนเว็บไซต์ หรือกับการจัดกิจกรรม การโปรโมชั่น การจับรางวัล การแข่งขัน แบบสำรวจ แบบสอบถามหรือกิจกรรมอื่น (รวมเรียกว่า “กิจกรรม”) ที่อาจนำเสนอบนเว็บไซต์หรือในแบบออฟไลน์ เงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์พิเศษดังกล่าว (ซึ่งอาจประกอบด้วยกฎเกณฑ์อย่างเป็นทางการและวันที่หมดอายุ) อาจนำมาเผยแพร่ในลักษณะที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่นำมาใช้ หากคุณเข้าร่วมกิจกรรมใดก็ตาม คุณจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์เหล่านั้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่นำมาใช้ ซึ่งเชื่อมโยงมาจากกิจกรรมเฉพาะ และทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขนี้ จะทำหน้าที่กำกับดูแลข้อมูลที่คุณส่งมอบซึ่งเชื่อมโยงกับกิจกรรมดังกล่าว เงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์พิเศษใดถือเป็นส่วนเพิ่มเติมของเงื่อนไขเหล่านี้ และในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง ให้ถือว่าเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ดังกล่าวมีความสำคัญเหนือเงื่อนไขเหล่านี้

6             ข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง และการละเว้น

6.1          บางครั้งอาจมีข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา ในเนื้อหาหรือบริการของเราที่รวมข้อผิดพลาดจากการสะกดคำ ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับคำอธิบายผลิตภัณฑ์ ราคา โปรโมชั่น ข้อเสนอ การมีพร้อมให้บริการ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่จัดไว้ให้ในนามของ Voxy หรือหุ้นส่วนและกิจการในเครือ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นใด ๆ และเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อมูลหากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ Voxy ไม่จำเป็นต้องรับผิด

7             การดัดแปลง การระงับและการสิ้นสุดสัญญา

7.1          Voxy ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ระงับหรือยุติได้ตลอดเวลา ทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวรซึ่งเว็บไซต์ บริการ เนื้อหาหรือกิจกรรม หรือส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนที่อยู่ภายใน โดยมีการแจ้งหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ คุณเห็นด้วยว่า Voxy จะไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามรายใดสำหรับการดัดแปลง การระงับหรือการยุติเว็บไซต์ บริการ เนื้อหา หรือกิจกรรมเกินกว่าค่าสมัครรับบริการของคุณที่เหลืออยู่และแบ่งตามสัดส่วน

7.2          Voxy ขอสงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว ในทันทีและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เพื่อระงับ ยุติ หรือยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์ บริการ เนื้อหา กิจกรรม หรือส่วนใดที่รวมอยู่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดหรือโดยไม่มีเหตุผลใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้โดยคุณ คุณเห็นด้วยว่า Voxy จะไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามรายใดสำหรับการระงับ การยุติหรือการสิ้นสุดเกินกว่าค่าสมัครรับบริการของคุณที่เหลืออยู่และแบ่งตามสัดส่วน

8             การลงทะเบียนและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

8.1          บางส่วนของหรือผลประโยชน์ที่จัดให้โดยเว็บไซต์อาจกำหนดให้คุณต้องลงทะเบียนบัญชีกับเรา และเปิดเผยข้อมูลบางอย่าง ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อ ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง และข้อมูลโปรไฟล์ให้กับเรา การลงทะเบียนของคุณจะขึ้นอยู่กับการทบทวนและการอนุมัติของเรา และเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาต หรือถอนการอนุมัติการลงทะเบียนของคุณ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด หรือไม่มีเหตุผลใดได้ตลอดเวลาและเป็นระยะ ๆ ในการลงทะเบียนหรือใช้เว็บไซต์ คุณเห็นพ้องที่จะส่งมอบ บำรุงรักษา และปรับปรุงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ถูกต้องแม่นยำ เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณเมื่อลงทะเบียน และอยู่บนพื้นฐานที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คุณให้การรับรองว่า หากข้อมูลใดที่คุณเปิดเผยไม่เป็นข้อเท็จจริง ไม่ถูกต้องแม่นยำ ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ หรือหากเราสงสัยว่า ข้อมูลใดที่คุณมอบให้ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้องแม่นยำ ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการสิ้นสุดการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ หรือบัญชีของคุณโดยมีหรือไม่มีเหตุผลหรือประกาศให้คุณทราบ

8.2          เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีบนเว็บไซต์ คุณอาจต้องระบุชื่อตามกฎหมาย ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง และเลือกรหัสผ่านที่จะใช้ร่วมกับบัญชีของคุณ คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาความลับของรหัสผ่านของคุณ และรับผิดชอบอย่างเต็มที่กับการใช้รหัสผ่านและบัญชีของคุณทุกครั้ง ไม่ว่าจะโดยตัวคุณเองหรือโดยผู้อื่น คุณเห็นด้วยที่จะ (ก) ล็อกออกจากบัญชีเมื่อสิ้นสุดการเรียนแต่ละคาบ (ข) เก็บรักษารหัสผ่านของคุณไว้เป็นอย่างดี และไม่เปิดเผยให้คนอื่นรับรู้ และ (ค) แจ้ง Voxy ทันทีหากพบเห็นการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเมื่อมีการละเมิดความปลอดภัยในลักษณะอื่น Voxy มีอำนาจสิทธิ์ขาดที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับผ่านการใช้รหัสผ่านของคุณ และไม่ต้องรับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดที่เกิดขึ้นเมื่อคุณไม่สามารถปฏิบัติตามเนื้อหาในส่วนนี้ ห้ามคุณ:

8.2.1      ลงทะเบียนหรือล็อกเข้าสู่เว็บไซต์โดยใช้รหัสคำเชิญ, ID สมาชิกหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลอื่น โดยตั้งใจปลอมตัวเป็นบุคคลนั้น ลงทะเบียนหรือล็อกเข้าสู่เว็บไซต์โดยใช้ ID สมาชิกหรือที่อยู่อีเมลที่เป็นสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คุณ โดยไม่ได้รับอำนาจสิทธิ์ขาดที่เหมาะสม หรือมีบัญชีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งบัญชี

8.3          หากคุณมีตารางสอนสำหรับชั้นเรียนแบบไลฟ์สดร่วมกับผู้สอน เราอาจถ่ายทำลงคลิปหรือถ่ายรูปบางส่วนภายในชั้นเรียน หากคุณยังอยู่ในชั้นเรียนในขณะที่มีการอัดคลิปหรือถ่ายรูป แสดงว่าคุณให้การรับรองว่าเราอาจใช้ข้อมูลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นชื่อ เสียง ความคล้ายคลึงที่รวมอยู่ในฟุตเทจและภาพเพื่อวัตถุประสงค์ในการโปรโมท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการโฆษณา การเผยแพร่สู่สาธารณชน การทำการตลาด และการใช้เพื่อโปรโมทแบบอื่น ๆ บนเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของเรา เราจะได้รับความยินยอมจากคุณเพื่อการใช้งานในลักษณะดังกล่าวตามที่บัญญัติไว้โดยกฎหมายที่นำมาใช้ นอกจากนั้น การอยู่ภายในชั้นเรียน ให้ถือว่า VOXY, พนักงานของบริษัท ผู้รับเหมา ผู้ได้รับอนญาตและผู้มอบหมายเป็นผู้ปลอดจากการรับผิดไม่ว่าจะในลักษณะใดที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำหรือการถ่ายภาพ หรือการใช้ในลักษณะใด ๆ ของการถ่ายทำหรือการถ่ายภาพ

9             การสมัครเป็นสมาชิกและการชำระเงิน

(ก) การสมัครเป็นสมาชิก

i. เว็บไซต์อาจเสนอบริการบางอย่าง และ/หรือเนื้อหาจาก Voxy, บุคคลที่สาม หรือทั้งสองฝ่ายโดยมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้คุณต้องเสียเงินสมัครเป็นสมาชิกเป็นระยะเวลาหนึ่งตามที่ระบุไว้ในระหว่างการลงทะเบียนในที่นี่ (รวมเรียกว่า “การสมัครเป็นสมาชิก”) การสมัครเป็นสมาชิกของคุณ ซึ่งอาจเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับการจัดโปรโมชั่นในราคาพิเศษ จะคงสถานะการเป็นสมาชิกไว้ต่อเนื่องโดยอัตโนมัติบนพื้นฐานการสมัครเป็นสมาชิก เว้นแต่คุณจะยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือเรายกเลิกการเป็นสมาชิก

ii. Voxy อาจเสนอโปรโมชั่นพิเศษที่มาพร้อมกับเงื่อนไขและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน เงื่อนไขที่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากที่อธิบายไว้ในเงื่อนไขการใช้งานจะแสดงไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนหรือผ่านการสื่อสารรูปแบบอื่นเพื่อแจ้งให้คุณได้รับทราบ

(ข) การเรียกเก็บเงิน

i. วิธีชำระเงิน เพื่อให้เชื่อมโยงกับการสมัครเป็นสมาชิกที่คุณเลือกเพื่อซื้อนั้น คุณต้องระบุวิธีชำระเงินปัจจุบันที่เป็นที่ยอมรับและถูกต้อง ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา (“วิธีชำระเงิน”) การสมัครเป็นสมาชิกทั้งหมดที่ซื้อจะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขการใช้งาน รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติม และค่าธรรมเนียมที่กำหนดโดยผู้ให้บริการทางการเงินของคุณ และ/หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหากมี ในการเปิดเผยข้อมูลบัญชีของคุณเมื่อทำการสมัครเป็นสมาชิก คุณได้ให้อำนาจแก่ Voxy ในการหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการสมัครเป็นสมาชิกที่ระบุและเห็นพ้องที่จะจ่ายค่าบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินที่คุณต้องรับผิดชอบได้สำเร็จ ณ เวลาที่ต้องทำการชำระเงิน คุณจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินความพยายามใด ๆ และทั้งหมดของ Voxy หรือที่เชื่อมโยงกับความพยายามของ Voxy เพื่อชำระเงินที่ครบกำหนดชำระ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าทนายและค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายอื่น ๆ คุณได้แสดงแทนและรับประกันว่า ข้อมูลทั้งหมดที่คุณเปิดเผยเกี่ยวกับการซื้อการสมัครเป็นสมาชิกเป็นข้อเท็จจริง ถูกต้องแม่นยำ และสมบูรณ์ครบถ้วน เราขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอการสมัครเป็นสมัครสำหรับช่วงเวลาและในราคาที่เกี่ยวข้องตามที่เราเห็นสมควร ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

ii. รอบการออกใบเรียกเก็บเงิน เช่นที่ได้แจ้งไว้ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนว่า ค่าธรรมเนียการสมัครเป็นสมาชิกบางรายการนั้นจะต้องชำระครั้งเดียวเต็มจำนวน ขณะที่การสมัครเป็นสมาชิกอื่น ๆ อาจเลือกผ่อนชำระเป็นงวด ๆในกรณีที่ต้องจ่ายค่าสมัครเป็นสมาชิกครั้งเดียวเต็มจำนวน ให้ถือว่าค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกครบกำหนดและต้องจ่ายให้กับ Voxy ในทันทีเมื่อสิ้นสุดการขาย และระบบจะออกใบเรียกเก็บเงินกับวิธีชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติ ณ เวลานั้นเลย หากค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นสมาชิกเป็นแบบแบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ ระบบจะออกใบเรียกเก็บเงินกับวิธีชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติ ณ วันเริ่มผ่อนชำระแต่ละงวดตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน

iii. การต่ออายุสมาชิกโดยอัตโนมัติ เพื่อให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง Voxy จะต่ออายุสมาชิกที่คุณสมัครให้โดยอัตโนมัติ ณ วันที่หมดอายุของการสมัครเป็นสมาชิก การต่ออายุในลักษณะนี้จะต่ออายุสมาชิกออกไปเป็นเวลาเท่ากับระยะเวลาเดิมของอายุสมาชิกเดิม และจะมีการเรียกเก็บเงินตามอัตราค่าสมัครที่ไม่มีส่วนลด ณ วันที่คุณสมัครเป็นสมาชิก และตามรอบการเรียกเก็บเงินเดิม (เช่น ชำระครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแบ่งชำระเป็นงวด) เมื่อสมัครเป็นสมาชิก คุณยอมรับว่าการสมัครเป็นสมาชิกของคุณจะอยู่ภายใต้การต่ออายุสมาชิกโดยอัตโนมัติตามที่อธิบายไว้ข้างต้น คุณยังยอมรับด้วยว่า จำนวนเงินที่เรียกเก็บอาจแตกต่างออกไปหากคุณซื้อสมาชิกครั้งแรกโดยใช้ข้อเสนอโปรโมชั่น และคุณให้อำนาจสิทธิ์ขาดแก่เราที่จะเรียกเก็บเงินตามวิธีชำระเงินที่คุณระบุสำหรับจำนวนเงินที่แตกต่างออกไปนี้ รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเชื่อมต่อกับการใช้ในช่วงที่คุณเป็นสมาชิก การสมัครเป็นสมาชิกของคุณจะยังมีผลใช้และจะมีการต่ออายุสมาชิกให้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปโดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการยกเลิก เราจะส่งเอกสารแจ้งการต่ออายุสมาชิกอย่างน้อยสามสิบ (30) วันก่อนสมาชิกของคุณจะหมดอายุ

หากคุณต้องการยกเลิกการต่ออายุสมาชิกของคุณโดยอัตโนมัติ โปรดส่งอีเมลพร้อมเหตุผลที่คุณต้องการยกเลิกมาที่ support@voxy.com Voxy จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อดำเนินการกับคำขอยกเลิกภายในสองวันทำการนับจากวันที่ได้รับคำขอยกเลิก ในกรณีที่การลงลายมือชื่อเชื่อมโยงกับสัญญาของบริษัท บทบัญญัติในสัญญาฉบับนี้จะนำไปใช้

10          นโยบายการคืนเงินและการยกเลิก

(ก) การคืนเงิน

ในกรณีของการสมัครสมาชิกจะมีสิทธิ์รับเงินคืนเต็มจำนวนหาก Voxy ได้รับคำขอคืนเงินภายใน (i) 30 วันที่คุณชำระเงินครั้งแรก หรือ (ii) 30 วันที่คุณชำระเงินเพื่อต่ออายุสมาชิกโดยอัตโนมัติเป็นครั้งแรก ควรส่งคำขอเงินคืนทั้งหมดไปที่ support@voxy.com และอธิบายเหตุผลที่ต้องการขอรับเงินคืน

เมื่อเราได้รับและประมวลผลคำขอรับเงินคืนของคุณแล้ว วิธีการคืนเงินตามจำนวนเงินที่คุณชำระครั้งแรกหรือการคืนเงินกรณีการต่ออายุสมาชิกครั้งแรกคือวิธีเดียวกับที่คุณใช้เพื่อจ่ายค่าสมาชิก ยกเว้นกรณีการชำระผ่านธนาคารหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร ซึ่งในสองกรณีนี้ จะชำระคืนด้วยการสั่งจ่ายเช็คส่วนตัว จะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครสมาชิกไม่ว่าผู้ใช้จะพึงพอใจหรือไม่ก็ตามในกรณีที่ (i) ได้รับคำขอเงินคืนเกินระยะ 30 วันนับจากวันที่คุณจ่ายค่าสมาชิกครั้งแรก หรือ (ii) ได้รับคำขอเงินคืนเกินระยะ 30 วันนับจากวันแรกของการต่ออายุสมาชิกโดยอัตโนมัติ

(ข) การยกเลิก

คุณอาจยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณได้ตลอดเวลาด้วยการส่งคำขอทางอีเมล พร้อมเหตุผลที่คุณต้องการยกเลิกไปที่ support@voxy.com

Voxy จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อดำเนินการกับคำขอยกเลิกภายในสองวันทำการนับจากวันที่ได้รับคำขอยกเลิก ยกเว้นที่ระบุไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้ คุณจะไม่ได้รับเงินค่าสมัครสมาชิกคืน และอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมการบอกเลิกการเป็นสมาชิกในจำนวนที่แน่นอน

(ค) การบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด

คำขอยกเลิกที่ได้รับเกินระยะ 30 วันนับจากวันที่ชำระเงินครั้งแรกหรือวันที่ต่ออายุสมาชิกโดยอัตโนมัติเป็นครั้งแรก และก่อนที่การเป็นสมาชิกของคุณจะสิ้นสุดลง จะถือว่าเป็นการบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด ในกรณีที่คุณเลือกบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนดสำหรับการสมัครสมาชิกที่แบ่งจ่ายเป็นงวด คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับ (i) ทุกงวดที่ครบกำหนดก่อนจะมีการยกเลิก และ (ii) ค่าธรรมเนียมการบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนดจำนวนแปดสิบ (80) ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนงวดอื่นที่ครบกำหนดหลังการยกเลิกจะไม่ถูกเรียกเก็บเงิน หากคุณซื้อสมาชิกแบบชำระเต็มจำนวน จะไม่มีการคืนเงินหรือเครดิตสำหรับช่วงการเป็นสมาชิกที่ยังไม่ได้ใช้ แต่คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด

11          การรับประกันความสามารถในการใช้ภาษา

11.1        Voxy รับประกันถึงความสามารถในการใช้ภาษาที่ดีขึ้นสำหรับผู้ใช้ทุกคนที่ (i) ลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตรสิบสอง (12) เดือน (ii) ฝึกทักษะต่าง ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละสาม (3) ชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ของหลักสูตร 12 เดือน และ (iii) ใช้เครดิตชั้นเรียนส่วนตัวทั้งหมดที่ได้มาพร้อมกับการสมัครสมาชิก ผู้ใช้ที่คะแนนความสามารถในการใช้ภาษายังไม่ดีขึ้น จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตรต่อเนื่องหนึ่งครั้งสิบสอง (12) เดือนฟรี ความสามารถในการใช้ภาษาที่ดีขึ้นวัดได้จากการสอบที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของ Voxy ที่เรียกว่า “Voxy Proficiency Assessment” (หรือการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาของ Voxy) ผลคะแนนจากการทดสอบของบริษัทภายนอกจะไม่ถือว่าเป็นมาตรการวัดพัฒนาการด้านความสามารถในการใช้ภาษาที่แท้จริง

12          การสอนแบบสดและเครดิตชั้นเรียนส่วนตัว

12.1        ในกรณีของรายละเอียดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์และรายละเอียดต่าง ๆ ที่มีข้อจำกัดเฉพาะ เช่น การซื้อสมาชิก คุณอาจซื้อหรือได้รับเครดิตชั้นเรียนส่วนตัวแบบสด (“เครดิต”) เพื่อจัดตารางเรียนชั้นเรียนส่วนตัวร่วมกับผู้สอนแบบสอนสด เครดิตทั้งหมดจะหมดอายุในหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อ และต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ปรากฏในข้อที่ 10 ของเงื่อนไขเหล่านี้ คุณอาจยกเลิกหรือจัดตารางชั้นเรียนส่วนตัวที่ลงเวลาเรียนไว้แล้วใหม่ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มต้นของชั้นเรียน และรับเครดิตชั้นเรียนคืนเต็มจำนวน จะไม่มีการคืนเครดิตให้ในกรณีที่ยกเลิกหรือจัดตารางเรียนใหม่ในระยะเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มชั้นเรียน เครดิตเหล่านี้ไม่สามารถถ่ายโอนได้ไม่ว่าจะในรูปแบบใด และไม่ให้ถือว่าเป็นเครดิตทางวิชาการเพื่อนำไปใช้กับผู้ให้บริการด้านการศึกษารายอื่น

13          การใช้งานที่อนุญาต

13.1        คุณสามารถใช้เว็บไซต์ เนื้อหาและบริการภายใต้วัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ใช่เพื่อการค้าเท่านั้น ห้ามคุณใช้เว็บไซต์ เนื้อหา หรือบริการในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย ปิดการทำงาน สร้างโหลดเกิน หรือส่งผลเสียต่อเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายของเรา หรือรบกวนผู้อื่นขณะใช้และเพลิดเพลินกับเว็บไซต์ เนื้อหา หรือบริการ ห้ามคุณพยายามเพื่อได้มาซึ่งสิทธิ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าสู่เว็บไซต์ หรือเนื้อหาหรือบริการใด รวมถึงบัญชีผู้ใช้หรือคอมพิวเตอร์ ระบบหรือเครือข่ายเคลื่อนที่ ผ่านการเจาะระบบ การทำลายรหัสผ่านส่วนตัว (password mining) หรือวิธีอื่นใด โดยไม่มีข้อจำกัดถึงเนื้อหาส่วนอื่นที่ปรากฏในที่นี่ คุณเห็นพ้องว่าคุณจะไม่ (และคุณเห็นพ้องที่จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สาม):

13.1.1    ทำสำเนา แก้ไข ดัดแปลง แปล หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับส่วนใดของเว็บไซต์ เนื้อหาหรือวัสดุ หรือขัดขวางบริการ

13.1.2    ลบประกาศของหรือการกล่าวอ้างถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่รวมอยู่ในหรืออยู่บนเว็บไซต์ หรือในเนื้อหาหรือวัสดุใด ๆ ที่ปรากฏบนหรือผ่านเว็บไซต์หรือบริการ

13.1.3    ใช้หุ่นยนต์ แมงมุม แอปพลิเคชั่นการค้นหา/การกู้คืนเว็บไซต์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่น การประมวลผลหรือการดำเนินการเพื่อเข้าถึง กู้คืนหรือทำดัชนีส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือบริการ

13.1.4    จัดรูปแบบใหม่หรือจัดเฟรมส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บเพจที่เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือบริการ

13.1.5    สร้างบัญชีผู้ใช้โดยวิธีอัตโนมัติหรือโดยการแอบอ้างหรือการหลอกลวง หรือ

13.1.6    เก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่นที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่เป็นข้อห้ามตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้านี้

13.2        เราอาจดำเนินคดีตามกฎหมายและใช้มาตรการแก้ไขทางด้านเทคนิคเพื่อป้องกันการละเมิดบทบัญญัตินี้ และเพื่อบังคับใช้เงื่อนไขการใช้งาน

14          การโพสต์และความคิดเห็น

14.1        เว็บไซต์อาจรวมพื้นที่ที่ให้คุณโพสต์ข้อความ ผลตอบรับ รายการสินค้า ความคิดเห็น รูปถ่าย เสียง ภาพ เท็กซ์ ไฟล์ วิดีโอ การรีวิวโพสต์ แชร์เรื่องราวของคุณ และส่งความคิดเห็นและเนื้อหาอื่น และข้อความหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการสื่อสารเพื่อช่วยให้คุณสื่อสารกับผู้ใช้รายอื่น ซัพพลายเออร์ของบริการหรือเนื้อหา เว็บไซต์ และ Voxy (รวมเรียกว่า “ข้อมูลที่ส่ง”) คุณให้การรับรองว่า ข้อมูลที่ส่งของคุณอาจพร้อมให้ผู้อื่นที่อยู่บนเว็บไซต์และที่อื่นนำมาใช้ได้ คุณเห็นด้วยที่จะโพสต์เพียงแค่ข้อมูลที่ส่งหรือวัสดุที่เหมาะสมกับผู้ชมโดยทั่วไป และไม่เป็นความลับหรือเป็นส่วนตัว คุณเห็นพ้องว่า คุณเพียงผู้เดียวที่รับผิดชอบและรับผิดต่อข้อมูลที่ส่งที่คุณโพสต์ หากคุณสร้างบัญชี คุณจะรับผิดชอบเนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์หรือส่งผ่านหรือโดยการใช้บัญชีของคุณ คุณเป็นเจ้าของเพียงคนเดียวและเด็ดขาดของข้อมูลที่ส่งหรือวัสดุที่คุณโพสต์ และการโพสต์ข้อมูลที่ส่งดังกล่าวหรือวัสดุดังกล่าว คุณได้แสดงแทนและรับประกันกับ Voxy และกิจการในเครือ ซัพพลายเออร์ ผู้ค้า พ่อค้า ผู้อนุญาต และหุ้นส่วนอื่นของบริษัทว่า คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมข้อมูลที่ส่งหรือรายละเอียดอื่น และไม่มีฝ่ายใดที่มีสิทธิ์อ้างการเป็นเจ้าของส่วนต่าง ๆ ของข้อมูลที่ส่งหรือวัสดุที่ระบุไว้นี้

14.2        นอกจากข้อผูกพันที่คุณมีตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว คุณยังเห็นพ้องว่าการกระทำต่อไปนี้ถือเป็นข้อห้าม และเป็นการละเมิดที่เป็นสาระสำคัญของเงื่อนไขเหล่านี้ โดยการยกตัวอย่างและโดยไม่จำกัด คุณยินยอมที่จะไม่:

14.2.1    เก็บรวบรวม ทำสำเนา ทำซ้ำ ตีพิมพ์ หรือเปิดเผยเพื่อนำไปใช้ซึ่งเนื้อหาใดให้กับบุคคลที่สามภายนอกเว็บไซต์ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม

14.2.2    ทำลายชื่อเสียง ใช้ผิดวัตถุประสงค์ ก่อกวน สะกดรอยตาม ข่มขู่ หรือละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในที่สาธารณะของผู้อื่น หรือปลอมเป็นบุคคลอื่นหรือแสดงแทนในแบบผิด ๆ ซึ่งตัวตนของคุณหรือของกิจการในเครือ

14.2.3    เผยแพร่ ประกาศ อัพโหลด แจกจ่าย หรือแจกจ่ายหัวข้อ ชื่อ วัสดุ เนื้อหา หรือข้อมูลใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร อุกอาจ ล่วงละเมิด หยาบโลน อนาจาร หรือผิดกฎหมาย

14.2.4    อัพโหลดหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่อยู่ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอื่น เว้นแต่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์หรือผลประโยชน์หรือได้รับความยินยอมหรือการอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว

14.2.5    อัพโหลดหรือส่งผ่านไฟล์ที่มีไวรัส มัลแวร์ โค้ดปิดการทำงาน ไฟล์เสีย หรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่คล้ายกันนี้ที่อาจทำความเสียหายให้กับระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น

14.2.6    ใช้เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่โฆษณาไม่พึงประสงค์หรือโปรโมทวัสดุ สแปม ธุรกิจแบบปิรามิด จดหมายลูกโซ่ หรือรูปแบบที่คล้ายกันของการโฆษณาหรือการเรี่ยไรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเจาะระบบหรือการละเมิดมาตรการด้านความปลอดภัย

14.2.7    ปลอมแปลงหรือลบการระบุที่มาของผู้เขียน ประกาศทางกฎหมายหรือประกาศอื่น ๆ หรือการกำหนดกรรมสิทธิ์ หรือฉลากของถิ่นกำเนิดหรือแหล่งที่มา หรือ

14.2.8    มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่ ซึ่งจากดุลยพินิจของเรา อาจเป็นสาเหตุให้เราหรือบุคคลที่สามต้องกลายเป็นผู้รับผิดหรือได้รับความเสียหายในรูปแบบต่าง ๆ

14.3        หากคุณโพสต์เนื้อหาหรือส่งรายละเอียดใด คุณให้การรับรองว่า Voxy และกิจการในเครือของเรามีสิทธิ์แบบไม่เด็ดขาด ปลอดค่าลิขสิทธิ์ ถาวร ถ่ายโอนได้ เพิกถอนได้ และให้อนุญาตช่วงได้เต็มรูปแบบเพื่อใช้ ผลิตซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ตีพิมพ์ ขาย มอบหมาย แปล สร้างงานอนุพันธ์จาก แจกจ่าย และแสดงผลเนื้อหาดังกล่าวในรูปแบบต่าง ๆ ในทั่วโลกด้วยสื่อใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นที่รับรู้ในปัจจุบันหรือพัฒนาขึ้นมาภายหลัง เดี่ยวๆ หรือเป็นส่วนหนึ่งของผลงานชิ้นอื่น คุณยังให้การรับรองเพิ่มเติมว่า Voxy และกิจการในเครือมีสิทธิ์ใช้ชื่อที่คุณส่งให้พร้อมกับเนื้อหาดังกล่าวภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว Voxy ไม่จำเป็นต้องถือว่าข้อมูลที่ส่งเป็นความลับ และจะไม่ต้องรับผิดใด ๆ อันเป็นผลจากความคล้ายคลึงระหว่างข้อมูลที่ส่งและเนื้อหาและบริการที่อาจปรากฏในเว็บไซต์ของเราหรือการดำเนินการของเรา คุณได้แสดงแทนและรับประกันว่า คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาที่คุณโพสต์ เนื้อหามีความถูกต้องแม่นยำ และการใช้เนื้อหาดังกล่าวไม่ได้ละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ และจะไม่เป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลใดหรือนิติบุคคลใด คุณเพิกถอนโอกาสที่จะตรวจสอบหรืออนุญาตการใช้ในลักษณะดังกล่าว และเพิกถอนข้อผูกพันเพื่อระบุว่าคุณเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ส่ง

14.4        โดยไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อผูกพันใด Voxy อาจควบคุมและแก้ไขหรือยกเลิกกิจกรรมหรือเนื้อหาใด ๆ ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว เราจะไม่รับผิดชอบและไม่ถือว่าต้องรับผิดต่อเนื้อหาที่คุณหรือบุคคลที่สามเป็นผู้โพสต์ Voxy ไม่จำเป็นต้องให้การรับรองความคิดเห็นหรือข้อความใดที่รวมอยู่ในข้อมูลที่ส่ง

15          หลักปฏิบัติสำหรับชั้นเรียนกลุ่ม

15.1        ในฐานะผู้เรียนที่เข้าร่วมในชั้นเรียนกลุ่มของ Voxy นอกเหนือจากบทบัญญัติอื่นของเงื่อนไขเหล่านี้ คุณเห็นพ้องที่จะให้ความเคารพผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนโดยปฏิบัติตามหลักปฏิบัตินี้:

15.1.1    คุณมาถึงชั้นเรียนตรงเวลาและเรียนจนจบคาบเรียนแต่ละครั้ง

15.1.2    ไม่พูดขณะที่คุณไม่ได้เป็นคนพูด เพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนภายในชั้นเรียน

15.1.3    หากผู้เรียนคนอื่นหรือผู้สอนกำลังพูด คุณจะรอให้ผู้เรียนหรือผู้สอนพูดให้จบแล้วจึงพูด

15.1.4    คุณเปิดโอกาสให้คนอื่นพูดในชั้นเรียนได้เท่าเทียมกัน

15.1.5    คุณไม่ใช้ภาษาที่ทำให้คนอื่นรู้สึกอึดอัด เช่น ภาษาหยาบคาย ภาษาที่ส่อไปทางเพศ ภาษาหยาบโลนหรือรุนแรง

15.1.6    คุณไม่แสดงความเห็นที่บ่งบอกถึงการไม่เคารพในเชื้อชาติ ศาสนาหรือประเทศ

15.1.7    คุณแต่งกายเหมาะสมในชั้นเรียน เช่น สวมเสื้่อเชิร์ต กางเกงขายาว หรือแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม

15.1.8    ปิดโทรศัพท์มือถือหรือตั้งเป็นระบบสั่นแทน เพื่อไม่ให้คุณและเพื่อนในชั้นเรียนเสียสมาธิในขณะเรียน

15.1.9    ชั้นเรียนเป็นสถานที่่เรียนและฝึกภาษาอังกฤษ จึงขอความร่วมมือให้ใช้ภาษาอังกฤษขณะที่เรียนไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียน

16          กด “ถูกใจ” Voxy บน Facebook

16.1        เราขอเชิญคุณกด “ถูกใจ” Voxy บน Facebook เมื่ออยู่บนเพจของเรา คุณจะได้ข้อมูลกิจกรรมใหม่ ๆ ดูภาพถ่าย และพูดคุยกับคนอื่น ๆ ที่ชื่นชอบ Voxy เมื่อคุณดูเพจของเราบน Facebook โปรดปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้:

16.2        เราขอแนะนำให้คุณเข้าร่วมวงสนทนาที่เปิดกว้าง และเปิดประเด็นใหม่ ๆ กับเหล่าผู้ติดตาม Voxy โปรดแสดงออกอย่างสุภาพแม้คุณจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่โพสต์ การกล่าวโจมตีเป็นการส่วนตัว ข้อความที่ก้าวร้าว และภาษาที่ไม่สุภาพ ล้วนเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม

16.3        เราสนับสนุนให้คุณเป็นผู้หนึ่งที่แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่กำลังหารือกัน การโพสต์เรื่องที่อยู่นอกประเด็น หรือมีสแปมหรือโพสต์รายการส่งเสริมด้านการตลาดอาจถูกลบออก โพสต์ทั้งหมดที่อยู่บนพื้นที่ของ Voxy และในส่วนการหารือควรมาจากผู้ที่สามารถระบุตัวตนได้จริง โพสต์ที่มาจากโปรไฟล์ปลอมหรือโปรไฟล์นิรนามอาจจะถูกลบ Voxy จะไม่รับผิดต่อสิ่งที่โพสต์บนหน้าเพจของ Voxy บน Facebook โดยบุคคลที่สาม เมื่อคุณเข้าถึงเพจของเราบน Facebook แสดงว่าคุณรับความเสี่ยงต่าง ๆ เอง

16.4        Voxy ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาที่ผู้ใช้จัดทำขึ้นออกจากหน้า Facebook ของบริษัทได้โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล

17          ติดตาม Voxy บน Twitter

17.1        ขอเชิญทุกคนติดตาม Voxy บน Twitter และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เรายินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณ และพร้อมตอบคำถามที่เกี่ยวกับ Voxy และจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อตอบความคิดเห็นหรือคำถามโดยทั่ว ๆ ไป คนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับ Voxy อาจใช้ Twitter และเครือข่ายสังคมอื่น เว้นแต่ระบุถึงบัญชี Twitter เฉพาะบนเพจนี้: @voxy ไม่ใช่โปรไฟล์อย่างเป็นทางการของ Voxy บน Twitter เราสนับสนุนให้คุณเป็นคนเริ่มหรือมีส่วนในการสนทนาโดยใช้วิธีตอบ แต่เราจะไม่ตอบเรื่องใดที่อยู่นอกประเด็น มีเนื้อหาโจมตีผู้อื่น หรือใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ เมื่อคุณเข้าถึงเพจโปรไฟล์ทางการของ Voxy บน Twitter แสดงว่าคุณรับความเสี่ยงต่าง ๆ เอง เราไม่รับประกันถึงความถูกต้องแม่นยำของทุกอย่างที่โพสต์โดยบัญชีใดก็ตามของ Voxy บน Twitter ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดที่สื่อสารผ่าน Twitter โดยบัญชี Voxy บน Twiitter จะไม่ถือว่าเป็นการแสดงแทนที่มีผลผูกพัน เป็นข้อตกลงหรือการรับรองว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Voxy

18          กรรมสิทธิ์

คุณให้การรับรองและเห็นพ้องว่า ระหว่าง Voxy และคุณ สิทธิ์ทั้งหมด รวมถึงกรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ที่อยู่ภายในและที่ไปยังเว็บไซต์ บริการและเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า แบรนด์ ความลับทางการค้า สิ่งประดิษฐ์ วิธีการ (หรือ know-how) และสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมด เป็นของ Voxy หรือกิจการในเครือ ซัพพลายเออร์ ผู้ค้า พ่อค้า ผู้อนุญาต หรือหุ้นส่วนหรือผู้สนับสนุนกิจกรรมของบริษัทโดยเด็ดขาด และได้รับการปกป้องโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่น ๆ ที่นำมาใช้ของสหรัฐอเมริกา คุณไม่มีและไม่สามารถอ้างในสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญาหรือความเป็นเจ้าของที่มีต่อทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์ เนื้อหา หรือบริการ ที่มีหรือไม่มีการดัดแปลงแก้ไข

ลิขสิทธิ์

เว็บไซต์และบริการและเนื้อหาทั้งหมด รวมถึงลิขสิทธิ์บางส่วนและทั้งหมดที่อยู่ภายใน เป็นทรัพย์สินของ Voxy หรือกิจการในเครือ ซัพพลายเออร์ ผู้ค้า พ่อค้า ผู้อนุญาต หรือหุ้นส่วน และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ คุณเห็นพ้องที่จะไม่คัดลอก ดัดแปลง แจกจ่าย ส่งผ่าน แสดงผล เผยแพร่ซ้ำ ขาย ขายต่อ หรือใช้ประโยชน์ หรือสร้างผลงานดีไรเวทีฟจาก ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์ บริการหรือเนื้อหาอื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจาก Voxy อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ ชื่อการค้า และเครื่องหมายรูปลักษณ์ (รวมเรียกว่า “เครื่องหมาย”) ที่นำมาใช้บนเว็บไซต์มีความเหมาะสมกับ Voxy หรือกิจการในเครือ ซัพพลายเออร์ ผู้ค้า พ่อค้า ผู้อนุญาต หรือหุ้นส่วนอื่น เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามที่อ้างถึงในเว็บไซต์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นนัยยะถึงการเป็นกิจการในเครือกับ การรับรองถึง หรือการแนะนำ Voxy โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามลำดับ หรือโดย Voxy ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามลำดับ โดยไม่มีข้อจำกัด คำว่าเครื่องหมายจะหมายถึงเครื่องหมายการค้าของ VOXY ที่ลงทะเบียนภายใน United States Patent and Trademark Office (สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา) และเป็นของ Voxy

สิทธิบัตร

หากเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ให้ถือว่าสิทธิบัตรหนึ่งหรือหลายสิทธิบัตรอาจนำมาใช้กับเว็บไซต์ บริการ เนื้อหา และกับผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ และบริการที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ (รวมเรียกว่า “สิทธิบัตร”) สิทธิบัตรดังกล่าวหากมี คือทรัพย์สินของ Voxy หรือกิจการในเครือ ซัพพลายเออร์ ผู้ค้า พ่อค้า ผู้อนุญาต หรือหุ้นส่วนอื่น

19          ประกาศและขั้นตอนสำหรับการเรียกร้องค่าเสียหายเมื่อมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา

19.1        Voxy มีอำนาจสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวเมื่อพิจารณาปิดการใช้งาน และ/หรือยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้ที่ละเมิดสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากคุณเชื่อว่า ผลงานของคุณถูกคัดลอกไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดที่นำไปสู่การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณถูกละเมิด โปรดรายงานให้ Voxy ได้รับทราบพร้อมข้อมูลต่าง ๆ ต่อไปนี้:

19.1.1    การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยลายมือจริงของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้ทำหน้าที่แทนเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผลประโยชน์อื่นในทรัพย์สินทางปัญญา

19.1.2    รายละเอียดผลงานลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่คุณกล่าวอ้างว่าถูกละเมิด

19.1.3    รายละเอียดตำแหน่งของสาระสำคัญบนเว็บไซต์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด (แจ้ง URL ไว้ในเนื้อหาของอีเมลคือวิธีที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้เราระบุตำแหน่งเนื้อหาดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว)

19.1.4    ข้อมูลของคุณทั้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล

19.1.5    รายงานจากคุณที่ระบุว่า คุณเชื่อโดยเจตนาอันดีว่า การใช้งานที่กลายเป็นข้อพิพาทไม่ได้รับอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือกฎหมาย

19.1.6    รายงานของคุณ ที่จัดทำขึ้นภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จ ระบุว่าข้อมูลข้างต้นในประกาศของคุณมีความถูกต้องแม่นยำ และคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือได้รับอำนาจสิทธิ์ขาดให้ทำหน้าที่ในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญา

19.2        สำหรับประกาศที่กล่าวอ้างถึงการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ นั้น ติดต่อ Voxy ได้ด้วยการส่งคำร้องถึง:

Attn: Copyright Agent
Voxy, Inc.
64 Bleecker St. #241
New York, NY 10012-2410
USA

20          ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

20.1        เว็บไซต์อาจมีโฆษณา โพสต์ และลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยฝ่ายอื่น เว็บไซต์มาพร้อมโฆษณา ประกาศและลิงก์เพื่ออำนวยความสะดวก และคุณใช้เว็บไซต์ดังกล่าวโดยแบกรับความเสี่ยงเอง โฆษณา โพสต์ และเว็บไซต์ที่มีลิงก์ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Voxy ที่จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือแนวปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัว โฆษณา โพสต์ ลิงก์หรือการอ้างอิงไปยังผลิตภัณฑ์หรือบริการของฝ่ายอื่น ไม่ได้แสดงถึงนัยยะที่ว่า Voxy ให้การรับรองข้อมูล สาระสำคัญ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของฝ่ายอื่นหรือเว็บไซต์อื่น หรือโดยคู่สัญญาอื่นของ Voxy Voxy ขอเพิกถอนต่อการรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเมื่อคุณเข้าถึงและใช้ข้อมูล สาระสำคัญ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการดังกล่าว หรือเมื่อทำธุรกรรมกับเว็บไซต์ที่ถูกลิงก์หรือเมื่อทำธุรกรรมกับฝ่ายอื่น คุณให้การรับรองและเห็นพ้องว่า Voxy จะไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมต่อความเสียหาย การสูญเสียหรือการกล่าวอ้างใดที่มีสาเหตุหรือถูกกล่าวหาว่าจะเป็นสาเหตุโดย หรือเชื่อมโยงกับการเข้าถึง การใช้หรือการอิงกับเนื้อหาใดที่มีอยู่บนหรือผ่านเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลใดก็ตาม

21          การแสดงแทนผู้ใช้และการรับประกัน

21.1        คุณแสดงแทนและรับประกันว่า (i) คุณจะใช้เว็บไซต์ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการใช้งาน และกฎหมายและกฎข้อบังคับทั้งหมดที่นำมาใช้โดยเคร่งครัด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายหรือกฎข้อบังคับในพื้นที่ในประเทศของคุณ รวมถึงในรัฐ เมือง หรือพื้นที่อื่นของรัฐบาล ในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินการออนไลน์และเนื้อหาที่ยอมรับได้ และรวมถึงกฎหมายที่นำมาใช้ได้ทั้งหมดว่าด้วยการส่งผ่านข้อมูลด้านเทคนิคที่ส่งออกจากประเทศที่คุณพำนัก) และ (ii) การใช้เว็บไซต์ของคุณไม่ได้ละเมิดหรือดำเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม

22          การชดใช้ค่าเสียหายของ Voxy ให้กับผู้ใช้

22.1        คุณเห็นพ้องที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และคงซึ่งการปลอดอันตรายแก่ VOXY และบุคลากรของบริษัท ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน บริษัทในเครือ กิจการในเครือ หุ้นส่วน ผู้อนุญาต ผู้รับอนุญาต ผู้ให้บริการ ซัพพลายเออร์ ผู้ค้า หุ้นส่วนกิจกรรมหรือผู้สนับสนุน พ่อค้า ผู้โฆษณา และบุคคลอื่นที่ดำเนินการร่วมกัน จากและต่อการสูญเสีย การรับผิด การกล่าวอ้าง หรือความต้องการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าทนายที่สมเหตุสมผล ที่กระทำโดยคุณหรือในนามของคุณหรือที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามอันเนื่องมาจาก หรือที่เกิดจาก (ก) การใช้ของคุณหรือการอ้างอิงถึงเว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ แบรนด์ หรือกิจกรรม การดำเนินการของคุณที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์หรือ VOXY หรือข้อมูลที่ส่ง หรือสาระสำคัญที่ส่งไปยังเว็บไซต์หรือ VOXY (ข) การละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้โดยคุณ รวมถึงการละเมิดกฎหมายที่นำมาใช้ หรือสิทธิ์ของ VOXY หรือของบุคคลที่สาม (ค) กิจกรรมใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ หากมี หรือ (ง) คุณที่ใช้ข้อมูลที่ส่งหรือการต้องอาศัยข้อมูลที่ส่งของผู้ใช้

23          การเพิกถอนการรับประกันและข้อจำกัดในการรับผิด

23.1        เราจัดเตรียมเว็บไซต์ เนื้อหา และบริการให้ในแบบ “ที่เป็น” “พร้อมข้อผิดพลาดทั้งหมด” และ “พร้อมให้บริการ” โดยไม่ได้รับประกันถึงสิ่งใด ๆ อย่างชัดเจนหรือเป็นนัยยะ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันอย่างเป็นนัยยะของความสามารถในเชิงการค้า ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิด VOXY ไม่ได้ให้การรับประกันถึงความถูกต้องแม่นยำ ความสมบูรณ์หรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ หรือบริการใดหรือเนื้อหาใดที่มีบนเว็บไซต์ เราไม่ได้ให้การรับรองว่า ผลลัพธ์ที่อาจได้จากการใช้เว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาจะมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ หรือถูกต้องแม่นยำ หรือจะตอบสนองความต้องการของคุณได้

23.2        VOXY ไม่ได้ทำการแสดงแทนใด ๆ หรือให้การรับประกันว่า การใช้เว็บไซต์จะไม่ขัดข้อง ปราศจากข้อผิดพลาด หรือจะไม่เกิดการสูญหายของข้อมูล VOXY ไม่ได้ให้การรับประกันเกี่ยวกับระบบข้อมูล ซอฟต์แวร์และระบบการทำงานที่เข้าถึงได้โดยหรือผ่านเว็บไซต์ หรือความปลอดภัยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งผ่านข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินมาตรการป้องกันที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อรับประกันว่า บริการหรือเนื้อหาที่คุณอาจได้รับจากเว็บไซต์นั้นปราศจากไวรัสหรือโค้ดอันตรายอื่น ๆ

23.3        ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย VOXY ขอเพิกถอนการรับผิดทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในสัญญา การล่วงละเมิด (รวมถึงการละเลย) การรับผิดโดยเคร่งครัดหรืออื่นใด และขอเพิกถอนเพิ่มเติมซึ่งการสูญเสียหรือความเสียหายทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะทางอ้อม อุบัติการณ์ ผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายพิเศษที่เกิดขึ้นจากหรือในลักษณะที่เชื่อมโยงกับการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหา แม้ว่า VOXY ได้รับคำแนะนำถึงความน่าจะเป็นของความเสียหายดังกล่าว ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด VOXY จะรับผิดไม่เกินค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่จ่ายให้แก่ VOXY เพื่อการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ เนื้อหา หรือบริการ

23.4        กฎหมายในบางรัฐไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในการรับประกันแบบเป็นนัยยะ หรือการยกเว้นหรือการจำกัดความเสียหายบางประเภท หากกฎหมายเหล่านี้นำมาใช้กับคุณ การเพิกถอนสิทธิ์ การยกเว้น หรือการจำกัดข้างต้นทั้งหมดหรือบางส่วนจะไม่นำมาใช้กับคุณ และคุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติม

23.5        หากคุณเป็นพลเมืองในรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณเพิกถอนสิทธิ์ของคุณตามประมวลกฎหมายแพ่งของแคลิฟอร์เนียมาตราที่ 1542 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “การเพิกถอนโดยทั่วไปไม่ได้ครอบคลุมถึงการอ้างสิทธิ์ที่เจ้าหนี้ไม่รับทราบหรือสงสัยถึงการมีอยู่ ณ เวลาที่ดำเนินการเพิกถอน ซึ่งหากเจ้าหนี้รับทราบ ต้องส่งผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อข้อตกลงการชำระหนี้กับลูกหนี้”

24          ประกาศภายใต้กฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนีย

24.1        เพื่อให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตราที่ 1789.3 ระบุว่าพลเมืองในรัฐแคลิฟอร์เนียมีสิทธิ์ตามประกาศว่าด้วยสิทธิ์ของผู้บริโภคเป็นการเฉพาะดังนี้:

24.2        ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ให้บริการนี้คือ: Voxy, Inc. 64 Bleecker St. #241, New York, NY 10012-2410, New York, NY USA. เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับบริการหรือคำขอเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการนี้อาจส่งไปตามที่อยู่ข้างต้นหรือส่งไปที่ legal@voxy.com

24.3        อาจส่งจดหมายติดต่อ Complaint Assistance Unit (แผนกรับเรื่องร้องเรียน) ของ Division of Consumer Services  (กรมบริการผู้บริโภค) ของ California Department of Consumer Affairs (กระทรวงกิจกรรมผู้บริโภค) ไปที่ 1625 North Market Boulevard, Suite S202, Sacramento, CA 95834 หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (916) 574-7950 หรือ (800) 952-5210

25          ตัวเลือกของกฎหมายและการแก้ไขข้อพิพาท

25.1        คุณเห็นพ้องว่าข้อพิพาทระหว่างคุณและ Voxy ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เชื่อมโยงกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหา จะได้รับการพิจารณาตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการเป็นรายกรณีเท่านั้น และไม่ได้รับการพิจารณาตามพื้นฐานคลาสโดยกว้าง คุณเพิกถอนสิทธิ์ใด ๆ เพื่อเข้าร่วมกับการดำเนินคดีกับ Voxy ในรูปแบบ “คลาส” “แบบร่วม” หรือ “แบบมีตัวแทน” (รวมถึง “ความสามารถของอัยการทั่วไปส่วนบุคคล”) คุณเห็นพ้องว่า คุณอาจยื่นฟ้องเราโดยอาศัยความสามารถส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น และไม่ใช่ในฐานะพยานหรือสมาชิกในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (PURPORTED CLASS) หรือการดำเนินคดีในฐานะตัวแทน กฎหมายของรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยไม่พิจารณาตัวเลือกของหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย จะนำมาใช้กับข้อพิพาทระหว่างพวกเรา ยกเว้นหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนุญาโตตุลาการ ซึ่งจะได้รับการควบคุมดูแลโดย Federal Arbitration Act (อนุญาโตตุลาการแห่งสหพันธรัฐ) คณะอนุญาโตตุลาการจะประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการหนึ่ง (1) คน คำพิจารณาหรือคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สิ้นสุด และการวินิจฉัยจากคำพิจารณาหรือคำตัดสินอาจเข้าสู่ศาลที่มีเขตอำนาจ หรือยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อให้การยอมรับคำพิพากษาต่อคำพิจารรณาหรือคำตัดสินดังกล่าว และคำสั่งในการบังคับใช้ อนุญาโตตุลาการจะมีอำนาจสิทธิ์ขาดในการเสนอมาตรการเยียวยาที่เป็นธรรมและเพื่อบรรเทาความเสียหาย รวมถึงพิจารณามาตรการเยียวยาทางการเงินตามที่อนุญาโตตุลาการเห็นสมควร อนุญาโตตุลาการใดก็ตามจะอยู่ภายใต้การดำเนินการของ American Arbitration Association (สมาคมอนุญาโตตุลาการอเมริกัน) โดยใช้ Commercial Arbitration Rules (กฎอนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์) และจะมีขึ้นภายในรัฐ เมือง และเทศมนตรีของนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และต้องเริ่มต้นขึ้นภายในหก (6) เดือนหลังเกิดข้อโต้แย้งหรือการเรียกร้องใดที่เกิดจากข้อพิพาทจะถูกระงับ

25.2        หากคุณพำนักอยู่ในบราซิล คุณเห็นด้วยว่าข้อพิพาทระหว่างคุณและ Voxy ที่มีสาเหตุมาจากบริการที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาจะได้รับการพิจารณาตัดสินภายในพื้นที่ส่วนกลางของเขตที่เป็นเมืองหลวงของรัฐของการเป็นพลเมืองของผู้เรียกร้องสิทธิ์ ยกเว้นบุคคลอื่นที่มีเอกสิทธิ์หรืออาจมีเอกสิทธิ์

26          การควบคุมเว็บไซต์

26.1        เว็บไซต์ถูกควบคุมภายในสหรัฐอเมริกา และถูกนำทางไปยังแต่ละบุคคลที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา ผู้ที่เลือกเข้าถึงเว็บไซต์จากตำแหน่งที่ตั้งภายนอกสหรัฐอเมริกา จะต้องเริ่มดำเนินการด้วยตัวเอง และรับผิดชอบในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายในพื้นที่ หากและในขอบข่ายการอนุญาตของกฎหมายในพื้นที่ Voxy ไม่ได้แสดงแทนว่าเว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาเหมาะสมภายนอกสหรัฐอเมริกา Voxy ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการพร้อมใช้เว็บไซต์สำหรับบุคคลใด พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใด หรือเขตอำนาจศาลใดได้ตลอดเวลาภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

27          การยกเลิกสัญญา

27.1        เราอาจยกเลิก และ/หรือระงับการลงทะเบียนของคุณในทันที โดยไม่แจ้งให้ทราบ หากมีการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานหรือนโยบายและเงื่อนไขอื่นที่ประกาศบนเว็บไซต์ หรือที่เชื่อมโยงกับบริการโดยคุณหรือโดยบุคคลอื่นที่ใช้เอกสารยืนยันตัวตนของคุณ ตามการพิจารณาภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และ Voxy จะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการยกเลิกดังกล่าว ในกรณีที่เรายกเลิกบัญชีของคุณ เราจะไม่ดำเนินการใด คุณจะไม่มีสิทธิ์ และให้ถือว่าคุณเพิกถอนสิทธิ์ใด ๆ หรือทั้งหมดที่จะรับเงินค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้ Voxy หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกลับคืน นอกจากนั้น คุณเห็นด้วยว่าจะไม่พยายามใช้เว็บไซต์ และ/หรือบริการหรือเนื้อหาหลังจากมีการลบ การปิดการทำงาน หรือการยกเลิกดังกล่าว คุณอาจยกเลิกบัญชี Voxy ของคุณได้ตลอดเวลาด้วยการติดต่อตามที่อยู่ที่ปรากฏท้ายเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ อย่างไรก็ดี การยกเลิกโดยสมัครใจจะไม่ใช่การผ่อนปรนคุณจากความรับผิดชอบที่มีต่อการชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบริการหรือเนื้อหาที่คุณซื้อ หรือสิทธิ์ที่คุณจะได้รับเงินคืนเมื่อจ่ายเงินให้กับ Voxy แล้ว

28          เบ็ดเตล็ด

28.1        เงื่อนไขการใช้งานและเงื่อนไขเพิ่มเติม รวมถึงนโยบาย กฎเกณฑ์และแนวทางที่ประกาศบนเว็บไซต์ หรือในลักษณะที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาหรือบริการ ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเรา และนำมาใช้แทนที่ข้อตกลงที่เขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแบบปากเปล่าก่อนหน้านี้ทั้งหมด หากส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและเงื่อนไขเพิ่มเติม รวมถึงนโยบาย กฎเกณฑ์และแนวทางที่ประกาศบนเว็บไซต์หรือในลักษณะที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาหรือบริการไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถมีผลบังคับใช้ รายละเอียดส่วนนั้นจะต้องได้รับการตีความในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายที่นำมาใช้ เพื่อสะท้อนให้ใกล้เคียงที่สุดถึงเจตนารมย์ดั้งเดิมของฝ่ายต่าง ๆ และรายละเอียดส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้และผลกระทบเต็มรูปแบบเช่นเดิม การที่ Voxy ไม่สามารถใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือบทบัญญัติของเงื่อนไข และเงื่อนไขเพิ่มเติม รวมถึงนโยบาย กฎเกณฑ์และแนวทางที่ประกาศบนเว็บไซต์หรือในลักษณะที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาหรือบริการได้ จะไม่ถือว่าเป็นการเพิกถอนต่อสิทธิ์หรือบทบัญญัตินั้น ห้ามคุณมอบหมายหรือถ่ายโอนสิทธิ์หรือข้อผูกพันของคุณภายใต้เงื่อนไข และเงื่อนไขเพิ่มเติม รวมถึงนโยบาย กฎเกณฑ์และแนวทางที่ประกาศบนเว็บไซต์หรือในลักษณะที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาหรือบริการ โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Voxy และการมอบหมายหรือการถ่ายโอนใดที่ละเมิดบทบัญญัตินี้จะถือว่าเป็นโฆษะ Voxy ขอสงวนสิทธิ์ในการเสาะหาวิธีเยียวยาที่มีอยู่ทั้งหมดภายใต้กฎหมายและในหุ้นกรณีการละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ และเงื่อนไขเพิ่มเติม รวมถึงนโยบาย กฎเกณฑ์และแนวทางที่ประกาศบนเว็บไซต์หรือในลักษณะที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาหรือบริการ ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิ์ที่จะปิดกั้นการเข้าถึงจากที่อยู่อินเทอร์เน็ตเฉพาะ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ Voxy คือหนึ่งผู้รับเหมาอิสระ คุณหรือ Voxy จะไม่แสดงแทนว่าคุณหรือบริษัทมีอำนาจสิทธิ์ขาดในการตั้งสมมติฐานหรือสร้างข้อผูกพัน แสดงอย่างชัดแจ้งหรือเป็นนัยยะในนามของฝ่ายหนึ่ง หรือแสดงแทนอีกฝ่ายหนึ่งในฐานะตัวแทน พนักงาน หรือในความสามารถแบบอื่น ยกเว้นที่ระบุไว้ในที่นี่

29          หากมีคำถาม

29.1        หากมีคำถามใดเกี่ยวกับเงื่อนไขเหล่านี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ support@voxy.com หรือติดต่อตามข้อมูลด้านล่างนี้

Voxy, Inc.
64 Bleecker St. #241
New York, NY 10012-2410
USA

ลิขสิทธิ์ © 2021 Voxy, Inc. สงวนลิขสิทธิ์